Správce alarmů

Správce alarmů je jedinečný a výkonný asistent obchodování. Obchodníci mohou na základě pravidel definovat alarmy, které mohou iniciovat jakýkoli počet akcí. Software může upozornit obchodníka na různé události, může provádět obchodní akce, například zadávat nové příkazy nebo zavírat otevřené pozice, případně prostřednictvím e-mailu, SMS nebo Twitteru posílat aktualizace sledujícím. Dostupné alarmy zahrnují následující klíčové oblasti:

 • Alarmy spojené s účtem: změny klíčových parametrů účtu, např. marže, zůstatek, zisk, ztráta, stav kapitálu, série úspěchů/proher apod.
 • Alarmy spojené se zprávami/sentimenty: spouští se událostmi z kalendáře nebo podstatnými změnami sentimentu na živých trzích.
 • Alarmy spojené s obchodní aktivitou: upozorňují na nově otevírané nebo uzavírané transakce, pohyblivý zisk/ztrátu na jednotlivých transakcích, odhalují transakce bez stop loss apod.
 • Alarmy spojené s cenou: spouští se změnami/úrovněmi/prolomeními cen.
 • Alarmy spojené s technickými indikátory: vychází ze změn technických indikátorů, jako je ATR, Bollingerova pásma, pohyblivé průměry, MACD, pohyby (swings), stochastika, RSI apod.
 • Alarmy spojené s časem: umožňují obchodníkovi nastavit si stopky a budíky na základě aktuálního času.

Correlation Matrix

Aplikace Correlation Matrix pomáhá obchodníkům řídit riziko a realizovat transakce s větší sebedůvěrou. Aplikace zobrazuje síť korelací mezi páry obchodních symbolů. Jde o jakýsi přehled všech možností, které má obchodník k dispozici. Correlation Matrix ovládá všechny symboly, které jsou k dispozici ve výchozí obchodní platformě, a umožňuje provést výpočet korelace například kovů a akcií proti forexu. Pokud má obchodník zájem podrobněji zkoumat korelaci mezi dvěma nástroji, může k podrobnější analýze použít aplikaci Correlation Trader.

Obchodník může měnit základ výpočtu, vybírat časový rámec, například M15, a celou řadu historických uzavíracích cen na základě vhodného časového období v závislosti na očekávané délce transakce.

 • – Zvýraznění silné nebo slabé korelace: Aplikace umožňuje obchodníkovi zvýraznit dílčí části mřížky, např. oddělit symboly, které vůči sobě mají silnou, případně slabou vzájemnou korelaci.
 • – Scénáře „Co kdyby?“: Aplikace dokáže počítat průměrnou korelaci mezi všemi symboly, v nichž má obchodník aktuálně otevřenou pozici. Aplikace také umožňuje, aby si obchodník vybral jakýkoli koš symbolů, a následně vypočítá průměrnou aktuální korelaci mezi nimi. To umožňuje obchodníkovi posoudit interní riziko případných portfoliových obchodů, o kterých aktuálně uvažuje.

Correlation Trader

Correlation Trader získává cenné informace z aplikace Correlation Matrix. Pomocí těchto informací mohou obchodníci realizovat obchody na základě rozdílů v reálném čase v korelaci mezi dvěma trhy dle vlastního výběru. Correlation Trader zobrazuje nejen aktuální korelaci mezi dvěma vybranými symboly, ale také nedávnou cenovou aktivitu, což obchodníkovi pomáhá přijímat lépe informovaná rozhodnutí. Obchodníci mohou využívat aplikaci Correlation Trader ke dvěma hlavním účelům:

 • K podrobnějšímu zkoumání historických korelací mezi symboly
 • Ke sledování (a obchodování) vznikajících rozdílů v dané korelaci

Obchodník si pro historické grafy může vybrat jakýkoli časový rámec, včetně období jako M3 nebo H8, které výchozí platforma nemusí vždy podporovat, a může využít vlastní úsudek v kombinaci s aktuální korelací ke sledování obchodovatelných rozdílů ve vztahu mezi symboly. Pokud například korelace ukazuje v průběhu nedávného obchodování silný vztah mezi EUR/USD a USD/JPY, ale poslední cenové pohyby naznačují, že tento vztah se rozpadá, mohlo by to představovat obchodní příležitost.
Aplikace Correlation Trader obsahuje lístek pro jednoduché obchody umožňující zadávat příkazy přímo z aplikace, bez potřeby přecházet do výchozí platformy.
Aplikaci lze využívat také k jednoduchému zobrazování dvou cenových grafů vedle sebe, spolu s aktuální otevřenou pozicí a ziskem pro každý symbol.

Excel RTD

Aplikace Excel RTD je velmi adaptabilní nástroj pro monitorování, analýzu a vykazování transakcí, který obchodníkovi umožňuje provádět interakci s obchodními platformami na základě dovedností v programu Excel, bez nutnosti učit se složité programovací jazyky. Aplikace umožňuje obchodníkům provádět dvě různé věci:

 • Zadávat do Excelu údaje o účtu, lístcích a cenách v reálném čase, s využitím funkce RTD(), která je součástí Excelu. Žádná makra, žádné programování. Stačí standardní znalost programu Excel.
 • Možnost odesílat jednoduché obchodní příkazy z kódu VBA v Excelu (nebo z jiného jazyka, který podporuje COM).

Market Manager

Market Manager poskytuje kompletní kontrolu nad účtem a nad důležitými informacemi o trzích. To vše nabízí prostřednictvím jednoho malého a pohodlného okna. Aplikace poskytuje následující hlavní funkce:

 • Ceny symbolů
 • Aktuálně otevřené pozice a ziskovost pro každý symbol
 • Rychlý přechod mezi různými skupinami symbolů
 • Možnost zadávat nové tržní a čekající příkazy
 • Seznam všech otevřených lístků
 • Možnost modifikovat stávající pozice a čekající příkazy, např. měnit parametr stop loss
 • Metriky účtu, například stav kapitálu či volná marže, s grafickým zobrazením zisku a využití marže
 • Přehled nedávných cenových pohybů k určitému symbolu v různých časových rámcích

Mini Terminal

Mini Terminal představuje rozšíření aplikace Trade Terminal. Aplikace je navržena pro obchodníky, kteří se chtějí zaměřit na konkrétní trh, a zobrazuje stejný transakční lístek jako Trade Terminal, zasazený do kontextu konkrétního obchodního grafu. Jeho transakční lístek má následující hlavní funkce:

 • Jednoduchá pole pro nastavení stop loss, take profit a trailing stop v pipech
 • Otevírací kalkulátory, např. pro zjištění velikosti lotu odpovídající peněžnímu riziku s ohledem na příslušnou vzdálenost stop loss
 • Ukazatel otevřených pozic
 • Otevírací transakční formulář pro vytváření čekajících příkazů a tržních příkazů
 • Možnost vytvářet šablony pro rychlé zadávání příkazů
 • Rychlé odkazy pro zavírání všech pozic, případně pro všechny vyhrávající/prohrávající pozice
 • Rychlé odkazy pro obrácení nebo zajištění pozice

Jinými slovy, Mini Terminal umožňuje jedním kliknutím zadávat jednoduché tržní příkazy a dvěma kliknutími zadávat potenciálně složité příkazy na základě předem definovaných šablon. Tyto šablony je možné používat v aplikacích Trade Terminal a Market Manager.

Sentiment Trader

Sentiment Trader vychází z živých údajů o sentimentech ze serveru www.fxblue.com (součást skupiny FX Blue) a umožňuje obchodníkům při přijímání rozhodnutí týkajících se obchodování brát v úvahu sentimenty na trzích. Hlavní funkce zahrnují:

 • Aktuální sentiment pro dlouhé/krátké pozice nástroje, například EUR/USD
 • Panel zahrnující aktuální sentimenty pro více symbolů
 • Graf historického sentimentu ve spojení s údaji o cenách

Obchodníci mohou informace o sentimentech využívat pro potvrzení vlastních obchodních rozhodnutí, případně jako určitou pojistku (např. nevytvářet krátkou pozici, je-li sentiment vyšší než 80 %). Někteří obchodníci se také pokoušejí identifikovat vzorce v sentimentech a následných pohybech cen a přijímat obchodní rozhodnutí výhradně na základě sentimentu. Mezi další možnosti, které aplikace Sentiment Trader nabízí, patří:

 • Výběr časového rámce pro historické údaje o sentimentu a cenách, např. M1, M5, H1
 • Přizpůsobitelné zobrazení aktuálního sentimentu (ukazatel, koláčový graf, číselník)
 • Přizpůsobitelné zobrazení historických dat (svíčkový, čárový graf apod.)
 • Panel zobrazující otevřené pozice pro každý symbol a sentimenty
 • Lístek pro jednoduché obchody umožňující zadávat příkazy přímo z aplikace Sentiment Trader, bez potřeby vracet se do výchozí platformy

Session Map

Session Map umožňuje obchodníkovi získat rychlý přehled o trzích, včetně aktuálního stavu účtu.

 • Světové trhy: Hlavní obrazovka aplikace představuje mapu zachycující hlavní světové trhy a obchodníkův místní čas (podle hodin počítače). Aplikace Session Map ale obsahuje i celou řadu dalších elegantních funkcí.
 • Ekonomický kalendář: Lišta ve spodní části aplikace Session Map ukazuje budoucí události v ekonomickém kalendáři, s využitím barevného kódování na základě pravděpodobného dopadu. Obchodníci mohou získat rychlý popis každé události pouhým najetím myší na značku na liště. Pokud mají zájem o úplný popis, stačí na značku kliknout.
 • Změny na klíčových trzích: Session Map zobrazuje informace o cenových pohybech během aktuální nebo předchozí relace. Pro každý seznam hlavních
  symbolů zobrazuje aplikace následující informace o tom, co se zatím během relace (nebo na konci dokončené relace) událo.
 • Růst nebo pokles během relace, v pipech
 • Celkové obchodní rozpětí během relace, v pipech
 • Uzavírací cena, případně aktuální cena u probíhající relace
 • Data o účtu: Další užitečnou funkcí aplikace Session Map je zobrazení stavu účtu obchodníka. Mapa světa je zbarvena v závislosti na tom, zda je obchodník v zisku, nebo ve ztrátě, případný pohyblivý zisk/ztráta se zobrazuje na ukazateli v horní části mapy. Kliknutím na ukazatel se zobrazí hlavní metriky účtu: stav kapitálu, zůstatek, využití marže.

Stealth Orders

Aplikace Stealth Orders umožňuje obchodníkům zajistit, aby jejich čekající příkazy nebyly viditelné pro jiné účastníky trhu. Místo toho, aby aplikace zadávala příkazy stop nebo limit, vyčkává, než dojde k dosažení vstupní ceny, načež provede nákup či prodej na trhu. Aplikace nabízí také neviditelné příkazy stop loss a take profit a zavírání všech pozic transakcí na trhu, když je dosažena výstupní cena (nebo peněžní zisk/ztráta).

Aplikace Stealth Orders poskytuje čtyři skupiny funkcí:

 • Neviditelné položky: ekvivalent příkazů limit a stop. Obchodníci mohou vytvářet skupiny typu OCA („one-cancels-all“, „jeden ruší vše“) obsahující příkazy, kde dojde k odstranění zbývajících příkazů, když je jeden z nich proveden.
 • Neviditelná opuštění: ekvivalent příkazů take profit nebo stop loss u jednotlivých transakcí. Obchodníci mohou definovat více opuštění pro tentýž lístek s cílem opustit pozici při dosažení různých limitních hodnot.
 • Opuštění pro symboly: dojde-li k dosažení ceny, případně pokud souhrnný zisk z příslušných pozic dosáhne stanovené limitní hodnoty, budou zavřeny všechny pozice a příkazy pro určitý symbol. Obchodníci mohou také využívat filtrování, např. „pouze dlouhé příkazy EUR/USD a pouze když text poznámky obsahuje výraz ‚breakout‘ (‚prolomení‘)“.
 • Opuštění pro účet: tyto příkazy zavřou v případě dosažení limitní hodnoty všechny pozice a příkazy v celém účtu.

Tick Chart Trader

Aplikace Tick Chart Trader zobrazuje různé typy tickových grafů, navíc umožňuje mimořádně rychlé zadávání příkazů a opuštění prostřednictvím jednoho kliknutí myši či klávesové zkratky. Aplikace je ideální pro obchodníky, kteří chtějí provádět velmi krátkodobé obchody, chtějí zadávat a opouštět trh rychle, několikrát během obchodní relace. Aplikace umožňuje zobrazit pět různých tickových grafů, které jsou vhodné pro obchodníky pracující různým stylem:

 • Jednoduchý tickový graf, který se aktualizuje při každé změně ceny Ask/Bid
 • Tickový graf plus rychlost ticku: zobrazuje sloupce indikující, z jak dlouhého období bylo získáno posledních N ticků, což indikuje aktivitu na trhu
 • Časový graf: graf se aktualizuje s každým tickem, ale osa X zobrazuje čas, a proto lze z tohoto grafu vyčíst rozdíl mezi rušnějšími a klidnějšími obdobími
 • Svíčky: aplikace zobrazuje svíčky OHLC, ale spíše na základě počtu ticků než časového období (např. sloupce pro 20 ticků)
 • Versus: ukazuje vzájemné pohyby dvou trhů proti sobě

Tržní příkazy je možné zadávat kliknutím na cenu Ask nebo Bid, případně pomocí klávesových zkratek B a S. Mimořádně rychlého zadávání příkazů lze dosáhnout tak, že obchodník umožní zadávat příkazy bez potvrzení pomocí klávesy Ctrl. Ctrl+kliknutí nebo klávesová zkratka jako Ctrl+B pak zadá příkaz okamžitě, bez potřeby potvrzení a bez otevírání uživatelského rozhraní.

Trade Terminal

Trade Terminal je bohatě vybavený profesionální nástroj pro realizaci transakcí a analýzu. Je navržen tak, aby poskytoval celou řadu funkcí pro obchodování, které nebývají obvykle zařazeny do výbavy výchozích platforem.

Jeho transakční lístek má následující hlavní funkce:

 • Jednoduchá pole pro nastavení stop loss, take profit a trailing stop v pipech
 • Otevírací kalkulátory, např. pro zjištění velikosti lotu odpovídající peněžnímu riziku s ohledem na příslušnou vzdálenost stop loss
 • Ukazatel otevřených pozic, s přístupem k možnostem rychlého zavření, obrácení či zajištění pozice u určitého symbolu
 • Otevírací transakční formulář pro vytváření čekajících příkazů a tržních příkazů
 • Možnost vytvářet šablony pro rychlé zadávání příkazů
 • Zobrazení hlavních informací o symbolech (velikost pipu, hodnota pipu apod.)