04.04.2023 – Akciový trh se po nedávné „bankovní panice“ slušně zotavil. Je však krize skutečně zažehnána? Dnes přenecháme pomyslné jeviště jednomu ostražitému pozorovateli. Ten vnímá gigantickou kapitálovou destrukci, která se i právě teď odehrává v zákulisí světového dění – a nadále i proto předvídá úvěrovou krizi.


Jak to může na první pohled vypadat, vše se vrátilo do normálu. Důkazem toho může být například čtyř-hodinový graf indexu Dow Jones. Je ale možné, že je tento stav pouze iluzí. Alespoň takový je názor Daniela Lacalle Fernándeze, hlavního ekonoma španělské soukromé banky Tressis.

 

Zdroj: Bernstein Bank GmbH

Podle údajů Federálního rezervního systému USA bylo v týdnu po krachu banky ze Silicon Valley vybráno z bankovních účtů přibližně 98 miliard amerických dolarů. Většina těchto peněz šla do fondů peněžního trhu. Fondy peněžního trhu investují především do cenných papírů peněžního trhu a likvidních cenných papírů s krátkodobou splatností. Problémem je, že tyto peníze již nejsou k dispozici pro poskytnutí dlouhodobých podnikových úvěrů, které stimulují ekonomiku. Odliv kapitálu z bank však není jediným problémem.

Všude jen odpisy
To, co podle Lacalleho povede k úvěrové krizi, je destrukce kapitálu v aktivech ostatních věřitelů. Konkrétně zdůrazňuje nebezpečí blížícího se přecenění aktiv. Lacalle odhaduje, že destrukce hodnoty soukromého a rizikového kapitálu činí 15 až 25 %. Kromě toho, realitní trh v USA a Evropě také čelí výraznému přecenění. K destrukci kapitálu dochází v podstatě všude v rámci aktiv věřitelů, „od údajně nízkorizikové části, portfolií státních dluhopisů, až po agresivně oceňované investice do nestálých podniků a býčí ocenění podnikových investic a investic rizikového kapitálu“. Lacalle říká: „Propad tržního ocenění všech tříd aktiv od úvěrů po investice je tím, co nakonec povede k nevyhnutelnému poklesu úvěrů.“

Méně peněz pro všechny
Expert Tressis dále uvedl, že technologická bublina splaskla a dokud budou soukromí investoři a investoři rizikového kapitálu držet své peníze pohromadě, startupy se brzy ocitnou na holičkách. Ti však s přeceněním svých aktiv váhají. Důvodem je fakt, že odepsání ztrát zvýší náklady na půjčky, což ztíží realizaci investic.
Aktuálně je kupříkladu nutné upravit hodnotu dlouhodobých státních dluhopisů, které byly vydány před několika lety. Důvodem je skutečnost, že investoři stáhli své prostředky, aby je investovali do nově vydaných dluhopisů, které budou po vydání úročeny vyššími úroky, protože starší dluhopisy utrpěly během obratu úrokových sazeb značnou ztrátu hodnoty. Problém banky Silicon Valley spočíval právě v tom, že ti, kteří drželi dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti, museli při jejich prodeji akceptovat značné odpisy a ztráty. Run na banku začal, poté co banka utrpěla ztráty z dluhopisů.

Nadcházející ustanovení
Lacalle dále uvedl, že je nanejvýš pravděpodobné, že ziskové divize bank budou muset vyčlenit peníze na nesplácené neboli špatné úvěry. Tuto hrozbu si již před několika měsíci uvědomil Federální rezervní systém i Evropská centrální banka. V návaznosti na nedávné krachy bank vlády pravděpodobně také zavedou nové předpisy, které budou vyžadovat větší rezervy. Tyto faktory by rovněž způsobily stažení peněz z trhu.
Španělský odborník na závěr uvádí: „Ve světě, který si zvykl na neustálé uvolňování centrálních bank, se na destrukci kapitálu zapomíná, ale je velmi pravděpodobné, že bude hlavním zdrojem omezování úvěrů rodinám a podnikům, protože banky a soukromé kapitálové společnosti se potýkají se ztrátou hodnoty a slábnoucími zisky a peněžními toky investic provedených za zvýšené ocenění a nepřiměřené ceny.“
My však dodáváme: Celá věc by vedla k sestupné spirále na akciových trzích a možná i k hořkému bankovnímu krachu. Jsme zvědaví, zda se tato vize naplní – banka Bernstein pro Vás celou záležitost bude nadále sledovat!


Upozornění k této publikaci:

Obsah této publikace slouží pouze pro všeobecné informační účely. V této souvislosti nepředstavuje individuální investiční doporučení nebo radu ani nabídku k nákupu nebo prodeji cenných papírů nebo jiných finančních produktů. Předmětný obsah a veškeré informace v něm obsažené v žádném případě nenahrazují individuální investorské nebo investiční poradenství. S ohledem na jakoukoli prezentaci nebo informace o současné nebo dřívější výkonnosti příslušných podkladových aktiv není možné spolehlivě předpovídat nebo indikovat budoucnost. Veškeré informace a údaje uvedené v této publikaci vycházejí ze spolehlivých zdrojů. Bernstein Bank však neručí za to, že informace a údaje obsažené v této publikaci jsou aktuální, správné a úplné. Cenné papíry obchodované na finančních trzích podléhají cenovým výkyvům. Rozdílový kontrakt (CFD) je rovněž finanční instrument s pákovým efektem. V této souvislosti je obchodování s CFD spojeno s vysokým rizikem až do úplné ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Proto dbejte na to, abyste plně porozuměli všem souvisejícím rizikům. V případě potřeby požádejte o nezávislé poradenství. CFD jsou složité nástroje a jsou spojeny s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz kvůli pákovému efektu. Při obchodování s CFD u tohoto poskytovatele ztrácí peníze 83 % účtů drobných investorů. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit přijmout vysoké riziko ztráty peněz.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 68% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.