Hlavní principy obchodování s CFD

Pokud jste obchodník, hledající informace o různých finančních nástrojích a způsobech, jak rozšířit své obchodní dovednosti, přečtěte si námi sestavený komplexní průvodce obchodováním s CFD. Toto téma je velmi užitečné pro začátečníky, kteří se chtějí dozvědět více o základech obchodování a CFD. Informace však budou zajímavé i pro zkušeného obchodníka CFD, který si chce utřídit své znalosti o online investicích a znovu přezkoumat některé základní principy obchodování s akciemi.

CFD je definován jako smlouva na rozdíl. Pro uskutečnění obchodu s CFD musí obchodník koupit a prodat CFD. Jedná se o finanční deriváty, které umožňují obchodníkovi obchodovat na trzích zahrnujících Forex, komodity, akcie nebo indexy, ale nenutí ho fyzicky nakupovat nebo prodávat jejich podkladová aktiva. Tento druh obchodu se liší od obchodu s akciemi, protože nepřináší obchodníkovi vlastnictví podkladového aktiva ani práva akcionáře. Obchodníkovi však poskytuje možnost koupit a prodat aktivum a vydělat nebo prodělat skutečný rozdíl mezi vstupními a výstupními náklady na transakci.

Mezi klíčové vlastnosti CFD kontraktů patří skutečnost, že každý obchodník může v návaznosti na přesnost jeho prognóz vydělat na výkyvech cen oběma směry (růstu i poklesu).

Důležité principy obchodů s CFD

Pojďme se vysvětlením následujících pojmů podívat na hlavní body obchodování s CFD:

  • Dlouhé a krátké obchody s CFD
  • Pákový efekt
  • Marže

Obchodování s CFD: dlouhé a krátké pozice

 Obchodování s CFD umožňuje obchodníkovi vydělat na klesajících nebo rostoucích cenách. Pozice ve smlouvě na rozdíl je užitečná nejen pro napodobení obvyklé investice, ale může také generovat zisky, když cena podkladového aktiva klesá. Takový proces je popsán jako „krátká pozice“ nebo také „shortování“ a je opakem tzv. „dlouhé pozice“.

Pokud obchodník očekává, že se cena akcií Google klesne, může danou akcii jako CFD prodat. Opět jde o rozdíl nákladů mezi cenou vstupu a cenou výstupu z pozice, ale obchodník vydělá, pokud cena akcie klesne, a pokud cena vzroste, utrpí ztrátu. Bez ohledu na to, zda obchodník vstupuje do krátké nebo dlouhé pozice, realizuje svůj zisk nebo ztrátu až po uzavření obchodu.

Pákový efekt

Obchody s CFD na páku umožňují dosáhnout vyšších objemů obchodů než v tradičním obchodování. Například: obchodník chce nakoupit 300 akcií společnosti Google. U obvyklé investice by musel splatit plnou cenu akcií. Při nákupu CFD je potřeba na obchod složit pouze zálohu ve výši 20% objemu obchodu.

V obchodování s pákovým efektem se obchodník zavazuje přijmout pohyby cen na větším objemu podkladového aktiva, aniž by byl na začátku obchodu musel uhradit cenu celého obchodu. Míra výnosů a ztrát je stanovena na základě celkové velikosti pozice, v tomto případě – 300 akcií Google. Výnosy i ztráty lze tedy ve srovnání s původními investicemi obchodníka mnohokrát znásobit a ztráty mohou překročit vstupní zálohu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby obchodník využití pákového efektu zvážil a ujistil se, že bude jednat přiměřeně.

Marže

Pákový obchod je často nazýván „maržovým obchodem“, protože vklad potřebný k zaujetí a udržování pozice – „marže“ – je pouze zlomkem celého objemu obchodu.

Existují dva typy marží:

  • 1marže požadovaná jako individuální marže pro otevření pozice.
  • agregovaná marže požadovaná v případě, že obchodování vyústí ve ztrátu marže a není dále kryté žádným dodatečným kapitálem na účtě obchodníka.

V případě nepříznivého vývoje pozice s využitím pákového efektu může obchodník obdržet od svého dealera výzvu k doplnění marže, tzv. „margin call“, požadující platbu k navýšení marže. Pokud obchodník neposkytne dostatek finančních prostředků, může broker pozici uzavřít, což vede k realizaci všechny vzniklých ztrát.

Typický postup při obchodu s CFD

Obchod s CFD má čtyři důležité vlastnosti: velikost pozice, dobu trvání, spread a zisk/ztrátu.

Pojďme se na ně podívat blíž.

1. Spready, provize, swapy:  Ceny CFD kontraktů se dělí na dva typy: nákupní cenu (Bid) a prodejní cenu (Ask). Prodejní cena je obvykle o něco nižší než tržní cena, zatímco nákupní cena je o něco vyšší. Rozdíl mezi těmito dvěma cenami je definován jako „spread“.

NÁKUPNÍ CENA & PRODEJNÍ CENA

Čím menší je obchodníkův spread, tím dříve se na svých obchodech s CFD dostane do zisku. U smluv na rozdíl (CFD kontraktů) se neplatí provize za vstup a výstup do pozice. V případě, že obchod trvá pouze v rámci jednoho obchodního dne, je jediným nákladem na obchod spread.

V případě, že  obchodník pozici v CFD ponechá otevřenou z jednoho dne do druhého, přidá se k nákladům za udržení pozice přes noc udržovací poplatek („swap“).

Výjimkou z výše uvedeného jsou CFD, jež nejsou vypořádány pomocí spreadu. V takovém případě je nákupní a prodejní cena v souladu s náklady na koupi a prodej podkladového aktiva a poplatkem za otevření  pozice na CFD na akcie je provize. Provize za spekulaci na cenu akcií prostřednictvím smluv o rozdílu se blíží nákladům na obchodování s akciemi na akciovém trhu.

2. Velikost pozice: Smlouvy na rozdíl se obchodují ve standardizovaných objemech, lotech. Celkový objem obchodu s CFD se odvíjí od ceny podkladového aktiva a velikosti lotu, jež často odpovídá velikosti obvyklé pro obchod s podkladovým aktivem.

Například se zlatem se obchoduje na komoditní burze, v kontraktech o velikosti 100 trojských uncí. Podobně i CFD na zlato se obchoduje v objemu 100 trójských uncí na lot. U CFD na akcie obsahuje jeden lot  jednu akcii.

3. Doba držení pozice:  Většina obchodů s CFD není omezena pevným datem vypršení platnosti. Obchod je uzavřen transakcí v opačném směru, než byl otevřen. Pokud obchodník nakoupil 100 kontraktů na stříbro, musí 100  kontraktů na stříbro prodat, aby tuto pozici uzavřel.

Pokud obchodník ponechá  pozici v CFD kontraktu otevřenou po konci obchodního dne (tedy zhruba po 23:00), bude kromě několika výjimek platit náklady na financování udržení pozice přes noc. Výše tohoto poplatku závisí na výši nákladů na prostředky, vypůjčené k otevření pákové pozice.

4. Zisk a ztráta: Z&S na dlouhé pozici v CFD kontraktu

Ztráta nebo Zisk = Množství kontraktů x Množství podkladového aktiva v kontraktu x (cena výstupu – cena vstupu)

Z&S na krátké pozici v CFD kontraktu

Ztráta nebo Zisk = Množství kontraktů x Množství podkladového aktiva v kontraktu x (cena vstupu – cena výstupu)

Pro určení konečného zisku nebo ztráty na obchodě je potřeba odečíst veškeré poplatky, provize, stejně jako případný vliv limitního pokynu (stop-loss).

Reálný účet

Chcete začít obchodovat hned teď?

Otevřít Reálný účet

Demo účet

Pokud jste novým v obchodování, pak

Otevřete Demo účet