Jak obchodovat na Forexu?

Na Forexu díky jeho celosvětovém rozsahu denně proběhnou miliony milionů transakcí napříč několika měnovými páry. Co jsou to páry? Jak si rozumně vybrat měny pro obchodování na Forexu? Co běžný obchodník nebo broker na Forexu každý den dělá, aby si vydělal?

 Směna měn (FX) je z definice finanční odvětví, kde investoři nakupují a prodávají měny, jejichž směnné kurzy kolísají. Z toho vyplývá, že se s měnami obchoduje v párech. Cena jedné měny se tedy kótuje vůči druhé měně. Kurzový vztah mezi měnami se běžně nazývá směnný kurz. Existuje například pár EUR / USD, zahrnující euro a americký dolar. Každý měnový pár má kolísavý kurz, který vyjadřuje náklady na nákup a prodej měny. Řekněme, že kurz EUR / USD je 1,12 $, což znamená, že za 1 € můžete dostat 1,12 $. Také to znamená, že za nákup 1 EUR budete muset zaplatit 1,12 $. V tom spočívá funkce Forexu. S Forexovým brokerem, jako je Bernstein Bank, budete moci obchodovat desítky měnových párů. Dále objasníme, že stejně jako jde tímto způsobem vydělat, zároveň jde na Forexu peníze i prodělat.

Pákový efekt při obchodování na Forexu

Koncept pákového efektu je všudypřítomný. Co to přesně je? Pákový efekt je mechanismus, který umožňuje všem obchodníkům na Forexu zaujímat pozice v trhu, ať už jde o nákup nebo prodej, ve výrazně vyšším objemu než jaký odpovídá jejich vkladu na obchodní účet. Jde o násobek, který všichni brokeři uvádí na své obchodní platformě.

Pákový efekt se  na trhu FX pohybuje od 2: 1 do 1 000: 1. Jinými slovy, s pákovým efektem 500: 1 máte možnost zaujmout pozici 500-krát větší, než je váš skutečný kapitál. Tento mechanismus vám umožní sklízet podstatně větší zisky, když se na Forexu naučíte opravdu dobře obchodovat. Pákový efekt na druhou stranu také v případě nešťastných rozhodnutí na měnovém trhu generuje významné ztráty.

Velikost pákového efektu je proměnlivá a závisí na několika faktorech:

  • Regulaci: Velikost pákového efektu může být v návaznosti na národní nebo mezinárodní legislativě omezena. Většinou jde o omezení, vyplývající z ochrany spotřebitelů.
  • Vašem brokerovi: Různí brokeři mohou nabízet různě velký pákový efekt.
  • Vaší investiční strategii: Záleží také na tom, jak velký pákový efekt je pro vás snesitelný.

Obecně platí, že makléř požádá obchodníka o minimální vklad a poté mu umožní využít pákový efekt. Představte si pákový efekt 50: 1. Obchodník chce obchodovat s 50 000 EUR, ale pouze má k dispozici pouze 1 000 EUR. S vkladem 1 000 EUR broker umožňuje obchodníkovi zobchodovat až 50-násobek svého vkladu (což odpovídá výši pákovému efektu), tj. 50 000 EUR. V tomto případě připíše broker na účet obchodníka zisky z celého objemu transakce. Upozorňujeme, že totéž platí pro ztráty.

Brokeři stanovili řadu omezení zaměřených na minimalizaci rizika, že obchodníci utrpí obrovské ztráty z obchodů s pákovým efektem. V případě špatného obchodu obchodník neztratí více peněz, než vložil na svůj účet. V případě hrozícího „vymazání účtu“ broker provede výzvu k doplnění marže (tzv. margin call) a požádá obchodníka, aby vložil částku potřebnou k pokrytí jeho pozic. U brokera, jako je Bernstein Bank, budete mít plnou kontrolu nad svým obchodním rizikem a požadavky na marži. Můžete také nastavit příkaz stop-loss a tím řídit své riziko. Většina brokerů má minimální maržové požadavky, které se pohybují od 2% (nebo 50: 1) do 10% (10: 1) nebo i více pro exotické měnové páry.

Pákový efekt a Záloha (Marže)

Marže je úměrná pákovému efektu na účtu obchodníka. Jde o peněžní částku vázanou do obchodu a blokovanou brokerem po dobu trvání obchodu.

Obchodování bez páky (1:1)

Pro snadné pochopení zálohy (marže), nechme páku na chvilku stranou a předpokládejme, že obchodujeme s pákovým efektem 1: 1 (tj. bez něj). Například, pokud máte na svém obchodním účtu 10 000 $ a kupujete EUR / USD za 5 000 $ (nebo-li 0,05 lotu), kolik dolarů budete muset zaplatit?

Měnový pár EUR / USD je na kurzu 1,12197. To znamená, že 1 euro se rovná 1,12197 USD. Pokud tedy chcete koupit 5 000 EUR, bez pákového efektu (1: 1) budete muset zaplatit 5609,85 $, protože € 5 000 = 5 000 $ * 1,12197 = 5609,85 $.

Pokud si koupíte EUR / USD za 5 000 EUR, musíte na obchodním účtě mít alespoň 5 609,85 $. Ty vám broker uzamkne, aby pokryl vaši pozici; tato částka 5609,85 $ se nazývá marže. Pokud obchod uzavřete, váš broker tuto částku uvolní.

Příklad obchodu s pákou 500: 1

Nyní si představte, že používáte pákový efekt 500: 1. Při nákupu 5 000 EUR budete muset zaplatit 1/500 nebo-li 0,002-násobek částky, kterou jste potřebovali v předchozím příkladu, když jste obchodovali bez pákového efektu. K nákupu 5 000 EUR budete potřebovat 5 609,85 * 0,002 = 11,21 $. Nyní je jako marže  k investici 5 000 EUR potřeba pouze 11,21 USD.

Pákový efekt umožňuje výrazně zvýšit objem investic na finančních trzích. Tato charakteristika FX brokerů nabízejících investiční produkty CFD vysvětluje jejich úspěch, umožňují totiž obchodování a vydělávání na finančních trzích bez výrazných investic. Pákový efekt však od obchodníka vyžaduje hodně disciplíny. Jedná se o dvojsečný meč, který může znásobit zisky, ale může současně přinést i značné finanční ztráty.

Definice pipu, lotu and spreadu

Začátek obchodování na Forexu vyžaduje minimum znalostí a zkušeností z tohoto trhu. Jediné odborné termíny, které je třeba znát, jsou pipy, lot a spread.

Pip: standardní jednotka velikosti rozpětí cen

Pip je nejmenší změna kurzu měnového páru, kterou může zobrazit obchodní platforma jako například MetaTrader, poskytovaný zdarma brokery, jako je Bernstein Bank a burzami cenných papírů. Podle definice a zvyku se pip rovná 1: 1000 nebo 0,0001, bez ohledu na  měnový pár. Výjimkou jsou z důvodu atypické povahy některých měnových párů parity, včetně japonského Jenu. Pak je pip často 1: 100 nebo 0,01.

Lot: Forexové platformy stanovily standardní objem obchodu, „lot“, na 100 000 jednotek obchodované měny. K dispozici jsou také mini-loty, obsahující 1 000 až 10 000 jednotek měny. Hlavním důvodem pro nastavení objemu obchodu na loty je usnadnění výpočtu hodnoty pipu pro daný měnový pár. Použití lotů také umožňuje rychle hodnotit zisky a ztráty z obchodu.

Forex Definice Lotu

Spread

Koncept spreadu těsně souvisí s definicí pipů. Spread určuje rozdíl mezi prodejním a kupním kurzem měny. Tyto kurzy jsou volně určeny brokerem a spread odráží transakční poplatky spojené se zprostředkováním obchodu brokerem. Může být variabilní nebo fixní, v závislosti na obchodní platformě.

Na obchodních platformách je spread rozpětím mezi dvěma cenami umístěnými vedle sebe, například u EUR / USD je to 1 2906/1 2909. Nabídka, cena vlevo, je cena, za kterou je broker ochoten nakoupit základovou měnu od obchodníka. Cena napravo, nazvaná Ask, je cena, za kterou se broker zavazuje prodat stejnou základovou měnu. Spread se rovná rozdílu mezi těmito dvěma cenami a je vyjádřený v pipech.

Forex Spread Czech

Reálný účet

Chcete začít obchodovat hned teď?

Otevřít Reálný účet

Demo účet

Pokud jste novým v obchodování, pak

Otevřete Demo účet