O společnosti

Bernstein Bank je německá soukromá banka. Sídlo společnosti se nachází v centru Mnichova, na ulici Maximilianstraße.

Hlavní činností je zprostředkování obchodů na kapitálových trzích. Zaměřujeme se přitom na obchodování s cizími měnami a deriváty. Bernstein Bank jako jediná instituce v Německu podléhající úřední regulaci vlastní aktivní licenci pro provoz technologie serveru MetaTrader 4.

Kromě přísných nařízení, která se na nás vztahují jakožto na německý úvěrový ústav, navíc ve všech zemích EU disponujeme licencemi pro poskytování bankovních a finančních služeb. Na základě těchto rámcových podmínek jsme také globálně nejlépe připraveni pro soukromé i institucionální klienty. Naši klienti oceňují vysoký standard bezpečnosti a kvality služeb na německém finančním trhu.

V rámci své hlavní činnosti nabízíme našim klientům:

Profesionální obchodní platformu
Nejmodernější IT infrastrukturu
Širokou škálu finančních nástrojů
Rychlou a bezpečnou realizaci pokynů
Atraktivní cenový model
Bezpečnost německé banky

Hodnoty Bernstein Bank

Jako německá soukromá banka hájíme atributy, které lze spojit s pečetí kvality „Made in Germany“.

Partnerství

Respekt a spolupráce ovlivňují náš přístup ke klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Naše smýšlení a jednání je podřízeno trhu. Požadavky, potřeby a cíle našich partnerů udávají směr, kterým se ubírá naše činnost.

Inovace

V době neustálých změn prahneme po znalostech a nové nápady využíváme jako základy všech inovací. Jsme přístupní novým technologiím a postupům a využíváme je k průběžné optimalizaci těch stávajících.

Kvalita

S využitím svých zkušeností, odbornosti a zaměření na potřeby našich partnerů neustále zlepšujeme své procesy, strukturu a postupy. Kvalitní rámcové podmínky na německém finančním trhu nám umožňují nabízet trvale vynikající služby.

Disciplína

Pamatujeme na své cíle a hodnoty. Ovlivňují naše každodenní smýšlení a jednání. Sami se proto nepovažujeme za tak důležité a ve prospěch jiných se držíme stranou.

Integrita

Za svou hlavní devizu pokládáme, že dodržujeme zákon a pořádek a jednáme v zájmu svých klientů. Jsme komunikativní, podporujeme a respektujeme odezvu našich zaměstnanců, klientů a obchodních partnerů.

Předvídavost

Na budoucnost nemyslíme o nic méně než na současnost. Předvídavé chování nám proto umožňuje rychle reagovat na změny současného stavu.

Regulace

Jsme úvěrový ústav s registrací v Německu. Podléháme proto dozoru Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (BaFin) a Německé spolkové banky.

A Bank in Frankfurt

Bernstein Bank splňuje příslušné právní rámcové podmínky, které se vztahují na německé banky, a musí tedy dodržovat přísné bezpečnostní předpisy k ochraně majetku svých klientů.

Bernstein Bank vlastní ve všech 28 zemích EU povolení k poskytování bankovních a finančních služeb.

Management

Dr. Stefan Sträußl

Dr. Stefan Sträußl - Managing Director at Bernstein Bank GmbH

Pan Dr. Sträußl působí více než 20 let jako podnikatel v bankovnictví a v oblasti informačních technologií.

Jeho cílem je vytvářet pro klienty a partnery dlouhodobou přidanou hodnotu prostřednictvím inovací a know how. Jako jednatel Bernstein Bank odpovídá za oblast řízení rizik, informačních technologií a strategického rozvoje společnosti. Pan Dr. Sträußl studoval podnikovou ekonomiku na Mnichovské univerzitě a následně zde získal doktorský titul. Kromě své činnosti v bance Bernstein působí Dr. Sträußl jako jednatel společnosti zabývající se investičním managementem. Předtím byl Dr. Sträußl zakladatelem a člen představenstva investiční akciové společnosti a banky obchodující s cennými papíry.

Heiko Seibel

Heiko Seibel - Managing Director at Bernstein Bank GmbH

Pan Seibel působí v bankovním sektoru více než 20 let.

Mnohaleté zkušenosti z oblasti obchodování na vlastní účet a řízení portfolia využívá k poskytování inovativních a vysoce výkonných obchodních technologií. Jako jednatel Bernstein Bank odpovídá za oblast obchodování na vlastní účet a vývoje strategií. Pan Seibel pořádá přednášky a semináře na témata kapitálového trhu. Mimo to je pravidelně žádaným odborníkem na problematiku finančních trhů. Kromě hospodářských věd studoval pan Seibel také mezinárodní ekonomii v Mnichově, Singapuru a Edinburghu. Kromě své činnosti v bance Bernstein je pan Seibel také jednatelem společnosti zabývající se investičním managementem. Dále působil jako zakladatel a člen představenstva investiční akciové společnosti a banky obchodující s cennými papíry.

Kariéra

Úspěch naší společnosti je založen na vysoce kvalifikovaných a motivovaných zaměstnancích. Atraktivní pracovní prostředí, moderní informační a komunikační média, vzdělávání a odbornou přípravu považujeme za klíčové předpoklady pro poskytování vysoce kvalitních služeb.

Pravidelné pohovory se zaměstnanci za účelem dohody o cílech, hodnocení jejich pracovních výsledků jsou stejně jako variabilní složky odměn základním prvkem našeho atraktivního systému odměňování. Těšíme se na Vaši iniciativní žádost o místo, kterou můžete zaslat na e-mailovou adresu: bewerbung@bernstein-bank.com

Career at Bernstein Bank