O společnosti

Bernstein Bank je německá instituce obchodující s cennými papíry. Sídlo společnosti se nachází v centru Mnichova.

Hlavní činností je zprostředkování obchodů na kapitálových trzích. Zaměřujeme se přitom na obchodování s cizími měnami a deriváty. Bernstein Bank je regulovaná instituce v Německu a má vlastní aktivní licenci k provozování serverové technologie MetaTrader 4.

Jsme také držiteli licencí k poskytování investičních služeb ve všech zemích EU. Na základě těchto rámcových podmínek jsme také globálně nejlépe připraveni pro soukromé i institucionální klienty. Naši klienti oceňují vysoký standard bezpečnosti a kvality služeb na německém finančním trhu.

V rámci své hlavní činnosti nabízíme našim klientům:

Profesionální obchodní platformu
Nejmodernější IT infrastrukturu
Širokou škálu finančních nástrojů
Rychlou a bezpečnou realizaci pokynů
Atraktivní cenový model
Bezpečnost německé banky

Hodnoty Bernstein Bank

Jako německá instituce cenných papírů se vyznačujeme vlastnostmi, které lze spojit s pečetí kvality „Made in Germany“.

Partnerství

Respekt a spolupráce ovlivňují náš přístup ke klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Naše smýšlení a jednání je podřízeno trhu. Požadavky, potřeby a cíle našich partnerů udávají směr, kterým se ubírá naše činnost.

Inovace

V době neustálých změn prahneme po znalostech a nové nápady využíváme jako základy všech inovací. Jsme přístupní novým technologiím a postupům a využíváme je k průběžné optimalizaci těch stávajících.

Kvalita

S využitím svých zkušeností, odbornosti a zaměření na potřeby našich partnerů neustále zlepšujeme své procesy, strukturu a postupy. Kvalitní rámcové podmínky na německém finančním trhu nám umožňují nabízet trvale vynikající služby.

Disciplína

Pamatujeme na své cíle a hodnoty. Ovlivňují naše každodenní smýšlení a jednání. Sami se proto nepovažujeme za tak důležité a ve prospěch jiných se držíme stranou.

Integrita

Za svou hlavní devizu pokládáme, že dodržujeme zákon a pořádek a jednáme v zájmu svých klientů. Jsme komunikativní, podporujeme a respektujeme odezvu našich zaměstnanců, klientů a obchodních partnerů.

Předvídavost

Na budoucnost nemyslíme o nic méně než na současnost. Předvídavé chování nám proto umožňuje rychle reagovat na změny současného stavu.

Regulace

Bernstein Bank má sídlo v Německu a podléhá německému právu.

A Bank in Frankfurt
Bernstein Bank jest upoważniony do świadczenia usług inwestycyjnych we wszystkich 28 krajach UE.

Kariéra

Úspěch naší společnosti je založen na vysoce kvalifikovaných a motivovaných zaměstnancích. Atraktivní pracovní prostředí, moderní informační a komunikační média, vzdělávání a odbornou přípravu považujeme za klíčové předpoklady pro poskytování vysoce kvalitních služeb.

Pravidelné pohovory se zaměstnanci za účelem dohody o cílech, hodnocení jejich pracovních výsledků jsou stejně jako variabilní složky odměn základním prvkem našeho atraktivního systému odměňování. Těšíme se na Vaši iniciativní žádost o místo, kterou můžete zaslat na e-mailovou adresu: bewerbung@bernstein-bank.com

Career at Bernstein Bank