dzwignia i risiko
    1. Dźwignia finansowa

Klient musi mieć świadomość, że w przypadku transakcji CFD lub FX spekuluje z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Ta dźwignia wynika z faktu, że musi on wnieść jedynie ułamek rzeczywistego wolumenu będącego przedmiotem obrotu instrumentu bazowego poprzez wymagany kapitał własny (rezerwę). To pozwala mu przekroczyć wielokrotność faktycznego wykorzystania przy niewielkiej inwestycji kapitałowej.

Niezbędny kapitał własny i obroty handlowe tworzą dźwignię finansową.

  • Dźwignia = całkowity wolumen / wymagany kapitał własny (rezerwa) lub
  • Dźwignia = 100 / wymagany kapitał własny (rezerwa) wyrażony w procentach

Przykład dźwigni

Zakładamy, że wymagany kapitał własny do obrotu kontraktem DAX (wartość kontraktu 25 euro za punkt) wynosi 16 250 euro. Jeśli klient zdecyduje się teraz zawrzeć kontrakt na pozycji DAX (jeden kontrakt, stan DAX 13 000 punktów) w wysokości 325 000 EUR (= wolumen handlu = 25 EUR x 13 000 punktów), musi złożyć zabezpieczenie w wysokości 16 250 EUR (= wymagany kapitał własny = 16 250 EUR x 1 kontrakt). Dźwignia wynosi zatem 20 punktów (325 000 euro / 16 250 euro).

W wyniku tej dźwigni finansowej można obracać dużymi wolumenami przy niewielkim zainwestowanym kapitale. Wahania kursów mają nieproporcjonalny duży i bezpośredni wpływ na pozycję zysków i strat klienta. W związku z tym dźwignia finansowa wiąże się ze znacznym ryzykiem, którego klient musi być świadomy.

Dźwignia wynosząca 20 punktów oznacza, że instrument bazowy – bez uwzględnienia kosztów transakcji i ewentualnie kosztów finansowania – może ewoluować o 5% w stosunku do oczekiwań rynkowych klienta, aby spowodować całkowitą stratę. Ponadto klient musi mieć świadomość, że tylko niewielka część istniejącego kapitału własnego ma być wykorzystywana jako zabezpieczenie. Jeśli klient użyje całego swojego kapitału własnego, który posiada na rachunku, jako zabezpieczenia, niewielkie wahania kursów mogą doprowadzić do całkowitej straty zainwestowanego kapitału. Nawet jeśli poniesione straty przewyższają utrzymany kapitał, klient nie musi wnosić wpłaty dodatkowej.

Zatem im mniej zabezpieczeń trzeba użyć w stosunku do ceny kupna lub sprzedaży, tym wyższa i bardziej niebezpieczna staje się dźwignia.

  1. Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i ze względu na dźwignię finansową wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy.

78% małych rachunków inwestycyjnych odnotowuje stratę na transakcjach CFD z tym dostawcą.

Inwestor winien rozważyć, czy rozumie działanie kontraktów CFD i czy może pozwolić sobie na wysokie ryzyko straty.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.