Bernstein Bank GmbH

Siedziba Spółki:

Sonnenstraße 1
80331 Munich, Germany

Dane kontaktowe:

Tel.: +49 (0)89 / 2154310-0
Fax: +49 (0)89 / 2154310-99
E-Mail: info@bernstein-bank.com

Internet: www.bernstein-bank.com

Władze spółki:

Dr. Stefan Sträußl, Heiko Seibel

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy München HRB 225389

Numer Identyfikacji Podatkowej

Urząd Skarbowy w Monachium, wydział: Spółki
Numer identyfikacji podatkowej: 143/119/91346
Referencyjny numer podatkowy zgodnie z § 27a niemieckiej Ustawy o podatku
Dochodowym [UStG]: DE306120361

Informacje:

Best Execution Policy
RTS 28 CFD
RTS 28 Options

Osoba odpowiedzialna za treści zgodnie z § 55 niemieckiej umowy państwowej w sprawie stacji radiowych [RStV]:

Dr. Stefan Sträußl

Właściwy organ nadzorczy:

Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych [BaFin]:
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 228 4108-0
Fax +49 (0) 228 4108-1550
e-mail: poststelle@bafin.de
www.bafin.de

Ustawowe zabezpieczenia depozytów:

System rekompensat z papierów wartościowych spółek [Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)]
10865 Berlin
Tel. +49 (0) 30 203699-0
FAX +49 (0) 30 203699-5630
e-Mail mail@e-d-w.de
www.e-d-w.de

Koncesje zgodnie z niemiecką Ustawą o instytucjach i transakcjach kredytowych [WpIG]:

Bernstein Bank posiada siedzibę w NIemczech i podlega niemieckiemu prawu. Instytucja jest upoważniona do świadczenia następujących iusług inwestycyjnych:

Komisowa transakcja finansowa zgodnie z §2 ust.2 pkt. 1 niemieckiej Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych ,
Transakcje na własny rachunek zgodnie z §2 ust.2 pkt. 10 niemieckiej Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych,
Działalność prowadzona na własny rachunek zgodnie z §15 ust.3 niemieckiej Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych,
Pośrednictwo inwestycyjne zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 3 niemieckiej Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych,
Doradztwo inwestycyjne zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 4 niemieckiej Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych,
Działalność inwestycyjna zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 8 niemieckiej Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych,
Umowa brokerska zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 5 niemieckiej Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych,
Zarządzanie portfelem usług finansowych zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 9 niemieckiej Ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych.