Jak handlować na rynku Forex?

Globalny z natury rynek Forex codziennie obsługuje miliony transakcji na kilku parach walutowych. Co to za pary? Jak dokonać uzasadnionego wyboru walut do pracy na rynku Forex? Jak działa przeciętny trader Forex lub broker Forex każdego dnia, aby uzyskać dochód?

Waluty walutowe (FX) z definicji kwalifikują się do branży finansowej, w której inwestorzy kupują i dystrybuują waluty zgodnie z różnicami kursów walutowych. Taka operacja oznacza, że ​​aktywa będą sprzedawane w parach. W ten sposób cena każdej waluty jest kwotowana z zastrzeżeniem ceny innej. Kurs wyrażający tę korelację jest powszechnie nazywany kursem walutowym. Istnieje na przykład para EUR / USD, w tym euro i dolar amerykański. Każda para ma zmienny koszt, który wyraża koszt zakupu i dystrybucji waluty. Powiedzmy, że cena EUR / USD wynosi 1,12 USD. Oznacza to, że za 1 € możesz mieć 1,12 $. Jest też odwrotnie: aby kupić 1 €, musisz zapłacić 1,12 $. Tak działa Forex. Z brokerem Forex, takim jak Bernstein Bank, będziesz mógł handlować dziesiątkami par walutowych. Będziemy dalej analizować, że podobnie jak w przypadku tej operacji można wygenerować zyski, a jednocześnie – również stracić pieniądze.

Dźwignia w handlu na rynku Forex

Koncepcja dźwigni finansowej jest wszechobecna. Co to jest dokładnie? Dźwignia finansowa jest mechanizmem, który umożliwia wszystkim inwestorom Forex zajmowanie pozycji, niezależnie od tego, czy kupują czy sprzedają, znacznie wyższych niż posiadane przez nich fundusze. Jest to stosunek, który wszyscy brokerzy wyświetlają na swojej platformie handlowej.

Dźwignia waha się od 2:1 do 1000:1 na rynku walutowym. Innymi słowy, przy dźwigni 500:1 masz możliwość zajęcia pozycji 500 razy większej niż rzeczywisty kapitał. Mechanizm ten pozwala zebrać większe zyski, jeśli osiągniesz dobre wyniki w handlu na rynku Forex. W zamian efekt dźwigni generuje również znaczne straty w przypadku niefortunnych decyzji na rynku walutowym.

Efekt dźwigni jest czymś zmiennym. Będzie on zależał od kilku czynników:

Regulator: W zależności od prawa krajowego lub międzynarodowego dźwignia finansowa może zostać ograniczona. Jednakże idzie to w parze z ochroną konsumentów.

Twój broker: W zależności od wybranego brokera, dźwignia finansowa może być różna.

Strategia inwestycyjna: To również od Ciebie zależy, jak duża dźwignia finansowa sprawia, że czujesz się komfortowo.

Co do zasady, broker prosi inwestora o minimalny depozyt, a następnie daje mu dźwignię finansową. Wyobraźmy sobie, że wynosi ona 50: 1. Chce inwestować za 50 000 euro, ale ma tylko 1000 euro do dyspozycji. Z depozytem w wysokości €1000, broker pozwala traderowi złożyć wniosek do 50 razy swojego depozytu (co odpowiada efektowi dźwigni), tzn. 50 000 €. W takim przypadku, zarobki tradera zostaną zaksięgowane na jego koncie. Należy pamiętać, że straty również powinny być brane pod uwagę w podobny sposób.

Ze względu na ryzyko dźwigni obrotu na rynku Forex, brokerzy ustanowili szereg ograniczeń mających na celu zminimalizowanie strat, tak aby inwestor nie stracił więcej niż ma na swoim koncie w przypadku utraty transakcji. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, broker wzywa do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, prosząc tradera o zdeponowanie kwoty przeznaczonej na pokrycie jego pozycji. Jeśli handlujesz z brokerem takim jak Bernstein Bank, będziesz miał pełną kontrolę nad swoim ryzykiem pozycji i wymaganym depozytem zabezpieczającym, ponieważ możesz ustawić stop-loss na wymaganym poziomie i w ten sposób sterować swoimi wymaganiami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego. Większość brokerów ma minimalne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. Wymagania dużych brokerów wahają się od 2% (lub 50: 1) i 10% (10: 1) lub więcej dla mniejszych par walutowych.

Dźwignia i marża

Depozyt zabezpieczający jest obliczany zgodnie z dźwignią finansową, na której ustawiony jest rachunek inwestora. Jest to suma pieniędzy, która jest zaangażowana w transakcję i zablokowana przez brokera w czasie ekspozycji na rynku.

Handel bez dźwigni finansowej (1:1)

Aby uprościć i zrozumieć czym jest depozyt zabezpieczający, zostawmy na chwilę dźwignię i załóżmy, że handlujemy z dźwignią 1:1 (tj. bez niej). Na przykład, jeśli masz 10 000 USD na koncie handlowym i kupujesz EUR/USD za 5 000 USD (lub 0,05 lota), ile dolarów będziesz musiał zapłacić?

Para walutowa EUR/USD wynosi 1.12197.  Oznacza to, że euro wynosi 1,12197 dolarów. Dlatego bez dźwigni finansowej (1:1), jeśli chcesz kupić 5000 euro, będziesz musiał zapłacić 5609,85 dolarów, ponieważ 5.000 euro = 5000 dolarów*1.12197 dolarów = 5609,85 dolarów.

Jeśli kupujesz EUR/USD za 5.000 EUR, musisz mieć 5609,85 USD, które zostaną zgromadzone przez Twojego brokera na pokrycie Twojej pozycji, jest to kwota 5609,85 USD, która jest nazywana depozytem zabezpieczającym. Jeśli zamkniesz swoją pozycję, kwota ta zostanie uwolniona przez brokera Forex i nie będziesz już narażony na ryzyko na rynku.

Przykład z dźwignią 500: 1

Teraz załóżmy, że Twój rachunek handlowy ma dźwignię 500:1. Aby kupić 5000 euro, trzeba będzie po prostu zapłacić 1/500. lub 0,002 kwoty, której potrzebowałeś w poprzednim przykładzie, kiedy handlowałeś bez dźwigni finansowej. Aby kupić €5,000 będziesz potrzebował $5609,85*0,002 = $11,21. Tylko 11,21 USD potrzebne jest jako depozyt zabezpieczający do zainwestowania 5.000 EUR.

Efekt dźwigni umożliwia znaczne zwiększenie wielkości inwestycji na rynkach finansowych. Ta cecha brokerów FX oferujących produkty inwestycyjne CFD wyjaśnia ich sukces, ponieważ pozwalają one na handel na rynkach finansowych i czerpanie z nich zysków bez dużych inwestycji. Dźwignia wymaga jednak sporej kontroli, jest to miecz o podwójnych krawędziach, który może zwielokrotnić zyski, ale może równolegle generować znaczne straty finansowe.

Definicja pips, lot i spread

Rozpoczęcie działalności na rynku Forex wymaga minimum wiedzy i opanowania podstaw tego rynku. Pips, lot i spread to tylko niektóre z elementów obowiązkowej wiedzy w tej dziedzinie.

Pips: standardowa jednostka wahań cen

Pips to najmniejsza zmiana ceny pary walutowej, która może być wyświetlana na platformach giełdowych, tj. MetaTrader, który jest udostępniany bezpłatnie przez brokerów takich jak Bernstein Bank i giełdy papierów wartościowych. Zgodnie z definicją i konwencją, pip wynosi 1:1000 lub 0,0001, niezależnie od pary przetwarzanych walut. Pipsy stosowane do parytetów, w tym jenów japońskich, mają wyjątek, ze względu na nietypowy charakter japońskiej waluty. Stosowany pips to 0,01 lub 1:100, stosunek między głównymi walutami i jenem często odpowiadający ilorazowi 100.

Definicja lot

Ogólnie rzecz biorąc, platformy Forex ustalają kurs lotów na 100.000 jednostek waluty, która jest przetwarzana. Istnieją jednak mini-loty składające się z 1.000 do 10.000 jednostek waluty, które są przetwarzane na rynku. Głównym zainteresowaniem lotów jest łatwość, z jaką obliczają wartość pipsa dla danej pary walutowej. Ponadto, loty pozwalają na szybkie oszacowanie strat i zysków z handlu walutami.

Forex Definicja lota

Spread

Koncepcja spreadu jest ściśle związana z definicją pipsów. W szczególności, spread określa różnicę pomiędzy ceną sprzedaży i ceną zakupu waluty, które to ceny są określane swobodnie przez brokera. Spread odpowiada w tym przypadku opłatom transakcyjnym wymaganym przez brokera. Spready mogą być zmienne lub stałe, w zależności od platformy handlowej.

Na platformach handlowych, spready są reprezentowane przez dwie ceny umieszczone obok siebie, na przykład EUR/USD: 1,2906/1,2909. Cena po lewej stronie, lub Bid, jest ceną, z którą broker zgadza się kupić walutę bazową od tradera. Cena po prawej stronie, zwana Ask, jest ceną, za którą broker zgadza się sprzedać tę samą walutę bazową. Spread jest równy różnicy pomiędzy tymi dwoma cenami wyrażonej w pipsach.

Spread

Konto Live

Czy chcesz rozpocząć trading teraz?

Otwórz konto Live

Konto Demo

Jeśli jesteś nowicjuszem w tradingu to

Otwórz konto Demo