Broker wprowadzający (Introducing Broker)

Czy chcielibyście Państwo stać się naszym brokerem wprowadzającym!

Jeżeli poszukujecie Państwo solidnego partnera dla swoich Klientów w obszarze kontraktów CFD i FOREX możecie Państwo do nas dołączyć i czerpać korzyści z naszej silnej marki.

Oferujemy Państwa Klientom szeroką paletę zbywalnych instrumentów w obszarze walut, indeksów giełdowych oraz towarów jak również najlepsze spready oraz niską stawkę punktów swapowych.

Niemcy jako kraj cechujący się bezpieczeństwem oraz technologią są idealnym miejscem dla rozwoju Państwa umiejętności sprzedażowych. Jako nasz partner możecie Państwo rozwinąć swoją działalność i uzyskać znaczny i ciągły dochód w zamian za przekazywanie Waszych Klientów do Bernstein Bank.

Unikalne cechy Bernstein Bank w Niemczech:

Niemieckie regulacje

Indywidualna platforma transakcyjna CFD/FOREX za pośrednictwem MetaTrade 4

Atrakcyjne warunki handlowe na ponad 100 rynkach

Bardzo szybkie wykonanie zleceń w londyńskim centrum danych LD4

Szkolenia eksperckie dla Państwa pracowników

Zarządzanie kontami za pośrednictwem niemieckiego zarządzania aktywami

Wykorzystajcie Państwo nasze przewagi konkurencyjne wobec innych brokerów dla pozyskania Klientów i zdecydujcie się na solidne partnerstwo z niemieckim Zarządzający aktywami. Z chęcią porozmawiamy również z Państwem o możliwościach współpracy na wyłączność w obszarze zarządzania aktywami oraz zarządzania kontami.

Zarządzający aktywami

W celu zarządzania aktywami oferujemy profesjonalne rozwiązania MAM.

Menedżer portfela inwestycyjnego (Multi-Account-Manager – MAM) jest narzędziem handlowym, dzięki któremu zarządzający aktywami może jednocześnie obsługiwać więcej niż jeden rachunek. Transakcje handlowe odbywają się na tak zwanym koncie głównym (Master) i odpowiednio lokują dostępne środki na kontach Klienta.

Oznacza to, że tylko jedna transakcja zostaje umieszczona dokładnie na ryku i jest ona bezpośrednio dzielona na pojedyncze konta. Menedżer portfela inwestycyjnego jest w pełni zintegrowany z naszym serwerem i może być wykorzystywany dla różnych stylów handlowych. Nie ma tutaj znaczenia, czy transakcje zostają przeprowadzone manualnie czy też w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem automatycznego systemu transakcyjnego (Expert-Advisor). Wpłaty i wypłaty są przeliczane na koncie głównym w czasie rzeczywistym i dlatego też są od razu dostępne. Indywidualny menedżer portfela inwestycyjnego służy Państwu radą i opieką.

Klienci instytucjonalni

Klienci instytucjonalni mogą łączyć swoje indywidualne platformy transakcyjne przy użyciu połączenia FIX-API.

Poprzez nasze połączenie FIX- API oferujemy naszym Klientom instytucjonalnym możliwość integracji indywidualnej infrastruktury IT z transakcji CFD i FOREX Bernstein Bank.

Dzięki temu oprócz MetaTrader 4 mogą zostać podłączone również inne platformy transakcyjne jako Front-end. Państwa indywidualny menager kont jest dostępny do Państwa dyspozycji.

MT4 White Label

Bernstein Bank dysponuje jako oferent w Niemczech własną licencją MetaTrader 4. Nasze rozwiązania cieszą się zaufaniem międzynarodowych banków i brokerów.

Wykorzystajcie Państwo nasze rozwiązania MetaTrader 4 do osiągnięcia własnych sukcesów na rynku. W celu integracji transakcji CFD oraz FOREX z posiadanym przez Państwa portfelem produktów oraz abyście mogli Państwo terminowo rozpocząć swoją działalność, proponujemy Państwu indywidualne rozwiązanie White Label.

Regulowani partnerzy tacy jak dostawcy usług finansowych czy banki mogą niezwłocznie rozszerzać swoją ofertę o działalność brokerską bez własnej infrastruktury i w ten sposób partycypować w największych rynkach finansowych świata. Również Klienci, którzy nie są , mogą obecnie rozpocząć działalność brokerską w UE jako przedstawiciele, dzięki naszym partnerskim programom. Towarzyszymy Państwu w tym kontekście przy wszystkich pytaniach technicznych i regulacyjnych, aby móc szybko i z sukcesem wdrożyć Państwa model działalności.

Poprzez rozwiązania Bernstein Bank MT4 While Label nasi Klienci otrzymują więcej niż tylko partnerstwo While Label:

Konfiguracja danych i implementacja – połączenie platformy transakcyjnej MetaTrader 4

Pełne techniczne połączenie z serwerem Bernstein Bank

Indywidualnie dopasowana platforma transakcyjne CFD-/FOREX

Pełne przejęcie pulpitu transakcyjnego i zarządzania ryzykiem

Korzyści konkurencyjne poprzez niemieckie uregulowania

Szkolenia eksperckie dla współpracowników

Rozwiązania B2B

Bernstein Bank daje do dyspozycji dla banków i brokerów indywidualne rozwiązania biznesowe.

Nasze rozwiązania B2B dają możliwość rozszerzenia palety produktu lub scedowania na nas pojedynczych usług, takich jak: płynność, zarządzanie ryzykiem oraz IT.

Nasi partnerzy tworzą na wyłączność kombinację technologii i niemieckich uregulowań. Bernstein Bank oferuje Państwu wysoki poziom płynności na bardzo dobrych warunkach. Chcielibyśmy przekonać Państwa do naszych indywidualnych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem oraz IT.

Bazując na naszych rozwiązaniach B2B optymalizujemy Państwa indywidualne procesy i osiągamy dzięki temu zdecydowaną przewagę konkurencyjną. Skoncentrujcie się Państwo na swoich głównych kompetencjach i przekonajcie Państwo swoich partnerów do naszych rozwiązań B2B:

Płynność

Do osiągnięcia pełnego sukcesu w działaniach na rynkach finansowych potrzebują Państwo określonej płynność. Bernstein Bank jest świetnie powiązany z międzynarodowymi rynkami co przekłada się na wysoki poziom płynności. Spełnia on najwyższe standardy i dzięki znajdującemu się w londyńskim centrum danych LD4 serwerowi gwarantuje bardzo szybką realizację zleceń.

Zarządzanie ryzykiem

Handel na rynkach finansowych wymaga doświadczenia i efektywnego zarządzania ryzykiem. Efektywność monitorowania i zarządzania ryzykiem w przypadku Bernstein Bank oparta jest na wieloletnim doświadczeniu pracowników Banku w zarządzaniu instrumentami pochodnymi.

Jako partner Bernstein Bank uzyskujecie Państwo korzyści z naszej płynności, naszej technologii i indywidualnego wsparcia, dzięki którym uzyskujecie Państwo przewagę konkurencyjną.

Rozwiązania IT

Rozwiązania IT Bernstein Bank opierają się na wieloletnich pracach rozwojowych i codziennej praktyce. Nasze indywidualne, dostosowane do Państwa potrzeb doradztwo i rozwiązania informatyczne pomogą Państwu zoptymalizować model prowadzonej działalności oraz zarządzania ryzykiem.