dollar

25.06.2020 – Special Report. Jest jeszcze życie w tym starym psie. Ale ostatnio, proroctwa, że Greenback zmierza do jego końca, stały się częstsze. Argumenty brzmią wiarygodnie: powodem możliwego końca jest nadmierna polityka pieniężna w USA i globalny szok związany z wirusem. Rzucamy światło na argumenty niedźwiedzi.

Punkt zwrotny 23 marca

Ci, którzy nie wierzą w papierowe pieniądze, stawiają na metale szlachetne. Ergo, to głównie „gold bugs” ostrzegają ostatnio o końcu dolara. Alasdair Macleod z GoldMoney.com, na przykład, widzi 23 marca jako decydujący punkt zwrotny w losach amerykańskiej waluty – i jako możliwy początek końca. W dniu 23 marca indeks dolara ważonego (Trade Weighted Dollar Index – TWI) osiągnął na razie swój wysoki poziom, podczas gdy wcześniej spadające akcje, złoto, srebro i miedź rosły w górę. W tym dniu coś się zmieniło: albo rynek zdecydował, że wzrost gospodarczy w USA i na całym świecie będzie kontynuowany po wyeliminowaniu wirusa, albo że siła nabywcza dolara zmniejszy się.

turning point

Nowy kryzys bankowy

GoldMoney.com powiedział dalej, że jest mało prawdopodobne, że amerykański system bankowy przetrwa obecne zakłócenia w łańcuchach dostaw przemysłu bez szkody. Banki są mocno zadłużone i rośnie obawa przed bankructwem kredytowym – dlatego instytucje finansowe niechętnie pożyczają sobie nawzajem pieniądze. Pomimo masowych interwencji FED sytuacja płynnościowa instytucji finansowych pozostaje problematyczna, o czym świadczy wykorzystanie overnight repo w wysokości od 20 do 100 mld dolarów. Według GoldMoney.com, większość banków o znaczeniu systemowym na całym świecie znajduje się obecnie w gorszej sytuacji niż w czasie kryzysu Lehmana.

Koniec 2020 roku dolar jest już historią

Do końca roku dolar może się całkowicie zawalić. I tak właśnie będzie wyglądał koniec greenbacku: długi okres spadku siły nabywczej, po którym nastąpi nagły upadek, gdy ludzie całkowicie odrzucą walutę. Druga faza trwa zazwyczaj sześć miesięcy. Wtedy nie tylko klienci krajowi będą mogli wycofać swoje pieniądze z konta, ale także międzynarodowi inwestorzy, którzy przechowują na papierach wartościowych i rachunkach około 25 bilionów dolarów. A jeśli zagraniczne kraje nie będą już kupować amerykańskich obligacji, Fed nie będzie już w stanie sfinansować deficytu, podsumował Macleod.

Zasilanie pieniężne zabija siłę nabywczą

Inny analityk również ostrzegał ostatnio przed odejściem od dolara – wywołanym przez podcinanie wartości wewnętrznej w trakcie masowej ekspansji podaży pieniądza. Tad Rivelle jest dyrektorem inwestycyjnym w TCW Funds i MetWest Funds i zarządza kwotą około 180 miliardów dolarów. Stwierdził, że Fed stworzył miliardy z niczego i masowo rozszerzył swój bilans.

FED (2)

Źródło: Rezerwa Federalna
Ta forma „Nowoczesnej teorii monetarnej”, z prawie nie wyeliminowanym zalewem pieniądza poprzez emisję rządowych papierów wartościowych, które nie przynoszą prawie żadnego zainteresowania, działa tylko tak długo, jak długo druga strona jest skłonna inwestować swoje aktywa w dolary, zamiast na przykład w nieruchomości komercyjne lub w waluty pochodzące z rynków wschodzących. Działa to tak długo, jak długo zbiorowe oczekiwania są deflacyjne – wtedy nawet zero jest atrakcyjne jako stopa procentowa.

Uważaj na stagflację

Ale co się stanie później? Rivelle nie wierzy, że zrzucenie pieniędzy z helikoptera ustabilizuje gospodarkę na szeroką skalę. Wyłączenia i towarzyszące im zakłócenia preferencji konsumentów mogą na jakiś czas wpłynąć na kilka sektorów: restauracje, handel detaliczny, energetyka, turystyka, szpitale, budowa samolotów, siłownie i nieruchomości komercyjne. Fed ma pełną kontrolę nad podażą „greenbacków”, ale nie nad popytem. Podsumowując, wyjście z kryzysu w czasie pandemii zajmie ogromną ilość czasu – a świat po nim będzie przypominał stagflację w latach 70. Innymi słowy: stagnacja w gospodarce i rosnąca inflacja. Jeśli dolar nie będzie potrzebny w gospodarce dotkniętej kryzysem, a jednocześnie podaż pieniądza wzrośnie niewiarygodnie, ludzie odwrócą się od waluty, która oferuje coraz mniejszą siłę nabywczą.

Koniec jest bliski

Egon von Greyerz z GoldSwitzerland.com ostrzegał również przed grą końcową. Cykl dolarowy, który trwał 50 lat, dobiegł końca. W tym czasie Greenback przegrał 50 procent z DM/Euro i 78 procent z Frankiem Szwajcarskim. Od 1971 roku zadłużenie USA wzrosło z 400 miliardów dolarów do 26 bilionów dolarów. Bezrobocie w USA osiągnęło prawie 30 procent, według Międzynarodowej Organizacji Pracy prawie 50 procent pracowników w krajach rozwijających się może stracić pracę. Tysiące firm prawdopodobnie się przewróci. W świecie, który zbiorowo zbankrutował, nie znaleziono rozwiązania problemu zadłużenia, jak stwierdzono w raporcie. Prawdopodobnie upadną prawie wszystkie aktywa, w tym akcje i nieruchomości. Po pierwsze, świat doświadczy eksplozji hiperinflacyjnej, po której nastąpi eksplozja deflacyjna. Towarzyszyć jej będą niepokoje społeczne i prawdopodobnie wojny.

Nasz wniosek: w rzeczywistości, argumenty przeciwników dolara są bardzo ważne. Ale nawet niedźwiedzie mogą się mylić. Ale pytanie brzmi, czy Stany Zjednoczone wyjdą z recesji szybciej niż reszta świata. Co powinno zwiększyć popyt na dolara w stosunku do innych walut. Zwłaszcza w największej gospodarce świata istnieje ogromne zaległości popytu – co oznacza, że ożywienie na rynkach akcji byłoby w rzeczywistości krokiem naprzód w kierunku powrotu do normalności. Ważnym czynnikiem pozostaje koronawirus: jeśli znajdzie się szczepionka lub skuteczny lek, gospodarka światowa szybko nabierze tempa. Dzięki dochodom z podatków, które następnie by się rozrosły, góra długu mogłaby zostać spłacona, a waluta ustabilizowana. Bernstein-Bank trzyma tę sprawę na oku i życzy Państwu udanych transakcji i inwestycji.

Ważne uwagi dotyczące tej publikacji:

Treść niniejszej publikacji służy wyłącznie celom informacyjnym o charakterze ogólnym. W tym kontekście nie jest to ani indywidualna rekomendacja inwestycyjna lub doradztwo, ani oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych produktów finansowych. Przedmiotowa treść i wszystkie informacje w niej zawarte w żaden sposób nie zastępują indywidualnej porady dla inwestorów lub inwestorów. Nie jest możliwa żadna wiarygodna prognoza ani wskazanie na przyszłość w odniesieniu do jakiejkolwiek prezentacji lub informacji na temat obecnych lub przeszłych wyników odpowiednich aktywów bazowych. Wszystkie informacje i dane przedstawione w niniejszej publikacji opierają się na wiarygodnych źródłach. Bernstein Bank nie gwarantuje jednak, że informacje i dane zawarte w niniejszej publikacji są aktualne, poprawne i kompletne. Papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych podlegają wahaniom cen. Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest również instrumentem finansowym z efektem dźwigni finansowej. W tym kontekście, handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem aż do możliwości całkowitej straty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dlatego upewnij się, że w pełni zrozumiałeś wszystkie powiązane ryzyka. Jeśli to konieczne, poproś o niezależną poradę.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.