Konsekwencja bezwartościowych pieniędzy

Crisis trading

04.08.2020 – Special Report. Nowy tydzień, nowe ostrzeżenie: Rynek akcji jest przeceniany. Niepokój budzą w szczególności wyniki akcji zaawansowanych technologicznie. Byki wzruszają ramionami w obliczu nieustannych napomnień od proroków katastrofy – w końcu nawet zepsuty zegar pokazuje właściwy czas dwa razy dziennie. W rzeczywistości możemy teraz żyć w logicznym świecie – w czasach bezwartościowej gotówki, czy dolara, wszystko musi tak być.

Rynek akcji oddziela się od rzeczywistego świata

W zeszłym tygodniu potwierdziła się znana już dychotomia między giełdą a realnym światem: indeksy utrzymują się w okolicach swoich wszechczasowych rekordów. A realna gospodarka USA załamała się w drugim kwartale o historyczne 33 procent w ujęciu rocznym. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się ostrzeżenia przed stratami czynszowymi. Według Bloomberga, 33 procent najemców nie było w stanie zapłacić w pierwszym tygodniu lipca. A teraz na horyzoncie pojawia się gorsze: oznacza to, że w ciągu najbliższych czterech miesięcy na ulicy może być 12 milionów lokatorów w USA.

Shooting Star Apple

Giełdy nic z tego nie obchodzi. Sven Henrich z NorthmanTrader.com spojrzał w zeszły piątek na wyniki rynkowe pod koniec lipca. Skupił się na niepokojących sygnałach alarmowych: w zeszły piątek sam Apple zyskał 170 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej. Stosunek wyceny akcji spółek technologicznych do PKB jest obecnie wyższy niż w przypadku bańki technologicznej z 2000 r., A tak naprawdę szybki wzrost Apple był większy niż kapitalizacja rynkowa Oracle i wyższy niż węgierski PKB. Sam piątkowy zysk byłby 33. największym udziałem w indeksie S&P 500.

17 czynników wskazuje na przeszacowanie wartości

Również w piątek zeszłego tygodnia, Bank of America’s Savita Subramanian napisał, że szacowany przez S&P 500 wskaźnik P/E wzrósł z 21,5 w czerwcu do 21,8 w lipcu. Obecna wielokrotność to dwa odchylenia standardowe powyżej średniej 15,4 mierzonej od 1986 roku – obecnie osiągnęliśmy najwyższą wartość od czasu powstania bańki technologicznej. Według Bank of America, akcje są obecnie notowane powyżej średniej w 17 z 20 kategorii. Jest to szczególnie niepokojące: Zgodnie z tym badaniem, stosunek ceny do wartości księgowej wzrostu w stosunku do wartości akcji zmienia się w stratosferze. Ze względu na stałą interwencję Rezerwy Federalnej, zapasy wzrostowe są szczególnie poszukiwane poza jakąkolwiek wyceną.

Tak musi być

Inwestor Louis-Vincent Gave przedstawił oszałamiającą analizę sytuacji na blogu Evergreen Gavekal: Po pierwsze, wyjaśnił rekordowe ożywienie na giełdzie od czasu dołka związanego z wirusem z nadzieją na odbicie gospodarcze. Potem rozważył możliwość, że inwestorzy stracili rozum. A teraz zwrot: jest możliwe, że inwestorzy nie mają innego wyboru, jak tylko wejść. Ponieważ dolar przechodzi tak szybką deprecjację – innymi słowy, taką dewaluację – że byłoby szaleństwem siedzieć przez chwilę na gotówce.
I tak w drugim kwartale światowe rynki akcji osiągnęły najlepsze wyniki od dwóch dekad. W rzeczywistości podaż pieniądza M2 wzrosła o około 25 procent rok do roku. Założenie, że gotówka wkrótce stanie się bezwartościowa, nie jest błędnym przekonaniem. Prasa drukarska działa szybciej niż kiedykolwiek w historii Stanów Zjednoczonych czy jakiejkolwiek innej gospodarki G7.

Cztery bramki dla byków

Według Gave’a, wściekły byk uciekł głównie do czterech klas aktywów: 1 – Big Tech. 2 – Zielone inwestycje. 3 – Metale szlachetne. 4 – Chińskie akcje. Analityk odrzucił ucieczkę w alternatywne energie jako polityczny błędny podział, znany jako efekt kantylowy: Ci, którzy siedzą blisko źródła pieniędzy, widzą, że ceny ich towarów gwałtownie rosną – bez względu na to, co sprzedają. Na przykład inwestor Richard Cantillon wskazał, że ceny wszystkiego, co kupił sąd hiszpański w XVI i XVII wieku, gwałtownie wzrosły wraz z masowym wydobyciem srebra w Ameryce Łacińskiej. A teraz przeciwnik Joe Biden obiecał 2 biliony dolarów za Zielony Nowy Ład.
Wydajność klasy aktywów numer 4 została podsycona decyzją Pekinu o odłączeniu się od dolara jako waluty rezerwowej – jest to kolejny powód, dla którego coraz więcej greenbacków krąży teraz po świecie. Ponadto istnieje polityka pieniężna banków centralnych, z której skorzystały również metale szlachetne – zwłaszcza zapasy górnicze.

Przewaga konkurencyjna USA

A wzrost FAAMG – wyżej wymienionej klasy aktywów 1: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft i Google – wynika również z faktu, że waluta bazowa staje się coraz mniej wartościowa. Rzeczywiście, w świecie obfitującym w dolary, tylko te branże, w których Stany Zjednoczone mają przewagę konkurencyjną, miałyby dobre wyniki. I tego właśnie świata doświadczamy dzisiaj.

Od summer dip do new top

Michael Hartnett, Chief Investment Officer of Bank of America, również zajął się kwestią degradacji dolara. I podał dwie prognozy w swoim cotygodniowym pokazie przepływu: Po pierwsze, summer dip w S&P 500 z możliwym niskim poziomem 3050 punktów.

US500Weekly

Wówczas rynek akcji prawdopodobnie przesunie się na nowy szczyt, gdzieś pomiędzy 3.330 a 3.600 punktów między sierpniem a styczniem – prawdopodobnie z powodu wprowadzenia szczepionki, która doprowadzi do kapitulacji niedźwiedzi; zanim rynek hossy zostanie zatrzymany z wyższymi stopami procentowymi.
Jak zawsze śledzimy dla Państwa te ekscytujące tematy – Bank Bernstein życzy udanych transakcji i inwestycji!

Ważne uwagi dotyczące tej publikacji:

Treść niniejszej publikacji służy wyłącznie celom informacyjnym o charakterze ogólnym. W tym kontekście nie jest to ani indywidualna rekomendacja inwestycyjna lub doradztwo, ani oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych produktów finansowych. Przedmiotowa treść i wszystkie informacje w niej zawarte w żaden sposób nie zastępują indywidualnej porady dla inwestorów lub inwestorów. Nie jest możliwa żadna wiarygodna prognoza ani wskazanie na przyszłość w odniesieniu do jakiejkolwiek prezentacji lub informacji na temat obecnych lub przeszłych wyników odpowiednich aktywów bazowych. Wszystkie informacje i dane przedstawione w niniejszej publikacji opierają się na wiarygodnych źródłach. Bernstein Bank nie gwarantuje jednak, że informacje i dane zawarte w niniejszej publikacji są aktualne, poprawne i kompletne. Papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych podlegają wahaniom cen. Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest również instrumentem finansowym z efektem dźwigni finansowej. W tym kontekście, handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem aż do możliwości całkowitej straty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dlatego upewnij się, że w pełni zrozumiałeś wszystkie powiązane ryzyka. Jeśli to konieczne, poproś o niezależną poradę.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 83% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.