Przykłady transakcji CFD

Mechanika CFD

CFD jest kontraktem finansowym na różnice kursowe. Może być przedmiotem obrotu na różnych podstawach, np. akcje, indeksy, towary, waluty i waluty kryptograficzne. W przypadku CFD inwestorzy są zainteresowani tylko rozliczeniem gotówkowym różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia. W przypadku CFD, inwestorzy używają efektu dźwigni, co oznacza, że zyski i straty są wzmacniane przez mnożnik (=dźwignia), w zależności od instrumentu bazowego CFD. Dźwignia finansowa dostarczana przez Twojego brokera waha się od 2 do 33.

Dźwignia CFD

W zależności od instrumentu bazowego CFD, inwestor może użyć różnych dźwigni. Jednakże, dźwignia dostarczana klientom detalicznym jest ograniczona przez prawo – stąd też dźwignia nie ma znaczenia, aby wybrać idealnego brokera, ponieważ zapewnione dźwignie są takie same w Europie, ze względu na regulacje prawne.

W przypadku kryptowalut maksymalna podana dźwignia wynosi 2, akcje można handlować z dźwignią wynoszącą 5, duże indeksy zapewniają dźwignię wynoszącą 20, podczas gdy handlowcy mogą dźwigać główne waluty o 33.

Dajmy przykład: trader ma konto CFD z depozytem w wysokości 1000 € i chce użyć dźwigni finansowej w wysokości 1:33 dla pozycji w głównych walutach. Potrafi zająć pozycję do 33 razy większą od kapitału, np. 1 000 x 33 EUR, co stanowi łączną wielkość 33,0000 EUR.

Dźwignia finansowa CFD i depozyt zabezpieczający

Depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa to różne strony jednej monety. Zasadniczo, depozyt zabezpieczający umożliwia dźwignię finansową. Depozyt zabezpieczający to kwota pieniędzy, którą transakcje muszą zapewnić przynajmniej w celu otwarcia pozycji. Mówiąc inaczej: Możesz handlować pełną pozycją tylko z ułamkiem depozytu wymaganego do otwarcia dokładnie tej samej pozycji nie z CFD, ale z oryginalnym instrumentem bazowym (np. oryginalne akcje).

Na przykład: Inwestor chce kupić 10 akcji McDonaldsa po cenie 200 USD za akcję. Jeśli inwestor kupuje akcje za pośrednictwem swojego maklera papierów wartościowych, wymagany depozyt wynosiłby 200 USD x 10 akcji = 2.000 USD (bez uwzględnienia wszelkich opłat dla maklera). Jeśli inwestor kupi 10 CFD z McDonalds, wymagany depozyt wyniósłby tylko 20%, co stanowi 400 USD jako wymóg depozytu zabezpieczającego dla CFD, w oparciu o akcje McDonaldsa wynosi tylko 20%, co daje dźwignię 5.

Możesz obliczyć depozyt zabezpieczający i/lub dźwignię za pomocą prostego wzoru: Dźwignia = 100% / Margin%, a zatem Margin% = 100% / Dźwignia.

Dajmy przykład: Dźwignia przewidziana dla udziału handlowego McDonaldsa wynosi 5. Stąd depozyt zabezpieczający wynosi 20% jako 100% / 5 = 20%.  Jeśli inwestor musi zapewnić depozyt zabezpieczający w wysokości 5%, aby otworzyć pozycję w niemieckim indeksie giełdowym DAX, wynikająca z tego dźwignia wynosi 20 jako 100% / 5% = 20.

Handel CFD

Inwestor kupuje 1 lot (kontrakty CFD) na DAX za 13.000 punktów. Zakładamy, że 1 punkt w DAX ma wartość €1. Obliczmy depozyt zabezpieczający i zwrot z transakcji: Wielkość transakcji wynosi 13.000 punktów x €1 za punkt x 1 CFD = €13.000. Ponieważ DAX jest dużym indeksem w Europie, depozyt zabezpieczający do otwarcia pozycji wynosi 5%, co skutkuje wymogiem depozytu zabezpieczającego w wysokości 650 EUR.

Zwycięska transakcja CFD

Cena wzrasta do 13,100 punktów, a on zamyka tę pozycję. Zrealizowany zysk ogółem (1 x €1) x (13.100 – 13.000) = €100. Jest to w przybliżeniu 15% zwrot z wymaganego depozytu zabezpieczającego w wysokości 650 EUR.

Handel ze stratami na kontraktach CFD

Cena spada do 12.900 punktów i zamyka tę pozycję. Zrealizowana strata wynosi (1 x €1) x (12.900 – 13.000) = – 100€. Jest to mniej więcej -15% zwrot z wymaganego depozytu zabezpieczającego w wysokości 650 EUR.

Ochrona przed stratami za pomocą CFD

Czasami rynki mogą zwariować. Więc, co się dzieje z inwestorem CFD, gdy znajduje się po złej stronie szalonego rynku? Załóżmy, że inwestor wpłaca 1.000 euro na swoje konto. W ciągu weekendu, kiedy większość rynków jest zamknięta, niektóre z nich pękają w szwach z powodu, powiedzmy, złych wiadomości w Azji. Kiedy rynki otwierają się ponownie w poniedziałek, wynikająca z tego strata pozycji traderów wyniosłaby 2.000 euro – ale na jego koncie bankowym jest tylko 1.000 euro. W takim przypadku strata inwestora jest ograniczona do depozytu w wysokości 1.000 euro. W ten sposób inwestor jest chroniony przed obowiązkiem pokrycia pozostałej straty.

Efekt dźwigni finansowej na kontrakty CFD

Kontrakt na efekt dźwigni różnic jest rozwiązaniem, które daje przedsiębiorcy możliwość zwiększenia jego zdolności do inwestowania.  Dzięki dźwigni finansowej inwestor może przyjmować zlecenia do kilkukrotnej wartości swoich środków własnych. Innymi słowy, dźwignia finansowa jest sposobem na handel znacznie większymi wolumenami niż ten, który ma inwestor, wykorzystując tylko swój kapitał do dyspozycji.

Spróbuj handlować kontraktami CFD korzystając z bezpłatnego konta demo udostępnionego przez Bernstein Bank.

Konto Live

Czy chcesz rozpocząć trading teraz?

Otwórz konto Live

Konto Demo

Jeśli jesteś nowicjuszem w tradingu to

Otwórz konto Demo