Obchodování s krypto-měnami

Drtivá většina obchodníků už slyšela o krypto-měnách, jejich těžbě, obchodování s nimi a také o blockchainu. Většina obchodníků současně chce, ale nezačala obchodovat s nejslavnější krypto-měnou – bitcoinem. Proč? Zdá se totiž, že člověk musí najít spoustu nových a těžko srozumitelných informací. Rozhodli jsme se vám tento úkol zpříjemnit a v jednom článku stručně probereme nejobvyklejší otázky.

Co je krypto-měna?

Za krypto-měnu se považuje jakákoli digitální měna, která je chráněna různými kryptografickými technologiemi. Krypto-měnu nelze fyzicky vlastnit. Jedná se o digitální ekvivalent peněžních prostředků, který existuje ve virtuálním prostoru.

Krypto-měny mají oproti „státním“ penězům čtyři hlavní výhody:

  1. Uchování vnitřní hodnoty. Státy budou vždy tisknout peníze. Tiskařské stroje na peníze se ve skutečnosti nikdy nezastaví. Státní peníze, přirozeně, nepřetržitě ztrácejí hodnotu-přinejmenším skrze inflaci. K tomu u krypto-měn nedochází. Konečný počet jednotek kdypto-měny je (obvykle) limitovaný a předem známý. To vysvětluje fenomenální růst hodnoty krypto-měn, např. Bitcoinu.
  2. Decentralizace. Neexistuje žádné jednotné centrum, které rozhoduje o všem, co se s krypto-měnou stane. Nikdo nemůže samostatně zpětně změnit žádnou transakci. Nikdo nemůže samostatně změnit pravidla hry, ta jsou zapsána v chytrém (smart) kontraktu krypto-měny. Kontrola na krypto-měnami nenáleží centrálním bankám, ale všem jejich uživatelům po celém světě.
  3. Anonymita. Všechny transakce, které probíhají online, můžeme vidět všichni. Nikdo ale nevidí, kdo je vlastníkem krypto-peněženky, z níž transakce proběhla. Kdokoliv si může zcela anonymně vytvořit krypto-peněženku, ukládat v ní a  převádět jakékoliv množství “coinů” a zůstat z pohledu států a kriminálníků v anonymitě.
  4. Okamžité a levné transakce všude po světě. Standardní bankovní převod z jedné země do druhé trvá 3-4 pracovní dny a stojí 250-1000 korun. Často je pro takový bankovní převod nutné poskytnout další dokumenty.

Co je Blockchain?

Všechny krypto-měny jsou založené na technologii distribuovaného registru (blockchainu). Navzdory zdánlivé složitosti lze tuto technologii vysvětlit jednoduchými slovy.

Blockchain je účetní kniha používaná všemi účastníky transakcí. Tato kniha je dynamická a neustále se aktualizuje. Na stránkách knihy lze přidat jakoukoli událost, od transakcí s krypto-měnami až po výsledek průzkumů, hlasování nebo identifikace nemovitostí.

Hlavní rozdíl mezi blockchainem a běžnými účetními knihami je v tom, že tato data jsou uložena současně u všech uživatelů. Každá nová položka se objeví současně v každé kopii knihy transakcí. Systém tedy nikdo nemůže oklamat, což znamená, že o poskytnutých informacích není nikdy pochyb.

Blockchain umožňuje vyloučení velkého množství zprostředkovatelů: banky, realitní kanceláře a v případě decentralizovaných krypto-měnových burz makléře.

Jak se těží krypto-měny?

Vytváření krypto-měn, jako je BTC nebo ETH, se nazývá těžba. Do těžby se může zapojit jakákoli společnost nebo osoba. Těžba vyžaduje použití výpočetního výkonu pro výběr digitálních podpisů (hashů). Jakmile počítač najde nový podpis, je uzavřen nový blok dat.

Těžař, který  tento podpis najde, je odměněn krypto-měnou. Činnost těžařů udržuje síť v provozuschopném stavu a chrání ji před duplicitními transakcemi.

Vysoká ziskovost v posledních let způsobila, že těžaři používají stále výkonnější vybavení. Silná konkurence nutí jednotlivce, aby se spojovali do obrovských skupin, které zaručují spravedlivé odměny za těžbu v poměru k vynaloženému výpočetnímu výkonu.

K čemu je tohle všechno obchodníkům dobré?

To je rozumná otázka s jednoduchou a jasnou odpovědí. Co nutně potřebují krátkodobí obchodníci? Zvýšenou volatilitu. Když se na trhu nic neděje, je téměř nemožné na něm vydělávat peníze. Když pohyby na trhu rostou, zvyšuje se počet příležitostí pro dobrý obchod. Ještě lepší to je, když se vytvoří trend. Můžete si nastavit relativně blízký stop-loss a vzdálený take-profit.

Průměrná denní fluktuace BTC dosahuje 3–10% a trendy umožňují vydělávat tisíce procent zisku, aniž by bylo nutné využívat pákový efekt. Porovnejte to s dynamikou páru EUR / USD, jehož kurz se v první polovině roku 2019 změnil pouze o 5%.

Rizika obchodování s krypto-měnami

Použití pákového efektu poskytuje obchodníkům obrovské příležitosti. Hlavní věcí je pamatovat na rizika. Je proto nezbytné pečlivě nastavit úrovně stop-loss a velikost marže použité pro obchodování. Rizika jsou kvůli vysoké volatilitě bitcoinů vyšší než na trhu Forex.

Další významnou nevýhodou je, že pár BTC / USD je prakticky imunní vůči postupům technické analýzy. Nejsou zde žádné zprávy od společností, žádný vliv ekonomických dat jaka např. změna míry nezaměstnanosti nebo zvýšení / snížení maloobchodních tržeb. Trh s krypto-měnami zcela řídí domněnky a emoce obchodníků.

Příklad obchodu s CFD na Bitcoin

Níže je denní graf BTC / USD. Zde vidíme, jak je postupně testováno jedno ze základních pravidel technické analýzy – úrovně podpory/rezistence. V grafu jsme červenými vodorovnými čarami označili čtyři úrovně. Průlom každé z těchto linií umožnil obchodníkům vstoupit na trh.

Nabízí se otázka: proč je tento trh tak neefektivní? Odpovědí je fakt, že tento trh je stále nový. Nejsou v něm aktivní žádné významné hedgeové fondy ani velké společnosti obchodující s pomocí algoritmů.

Dnes můžeme se 100% jistotou říci, že obchodování s CFD na BTC by mělo být zahrnuto do arzenálu každého aktivního obchodníka. Alespoň pro ty okamžiky, kdy se obvyklé měnové páry příliš nehýbou.

Reálný účet

Chcete začít obchodovat hned teď?

Otevřít Reálný účet

Demo účet

Pokud jste novým v obchodování, pak

Otevřete Demo účet