Příklady obchodů s CFD

Princip obchodů s CFD kontrakty

CFD je finanční smlouva na rozdíl odvozená od různých podkladových aktiv, např. akcií, indexů, komod, měn a krypto-měn. Pří obchodu s CFD mají obchodníci zájem pouze o hotovostní vypořádání rozdílu mezi  cenou vstupu a výstupu z obchodu. Obchodníci u CFD využívají pákového efektu, což znamená, že zisky a ztráty jsou zesíleny násobkem (= pákou), v závislosti na podkladovém aktivu kontraktu CFD. Pákový efekt (násobek zisku/ztráty) poskytovaný vaším makléřem se pohybuje mezi 2 a 33.

Páka u CFD kontraktů

V závislosti na podkladovém aktivu může obchodník s CFD použít různé vysoké páky.  Pákový efekt poskytovaný retailovým klientům však omezuje zákon –  nemůže tedy být kritériem pro výběr toho nejlepšího brokera. Brokeři v Evropě musí nabízet stejný pákový efekt kvůli zákonné regulaci.

V případě krypto-měn může broker poskytnout páku maximálně 2, CFD na akcie je možné obchodovat s pákou 5, široce obchodované indexy s pákou 20 a hlavní měny s pákou 33.

Uveďme příklad: obchodník má účet CFD s vkladem 1 000 EUR a chce využít pákový efekt 1:33 pro obchodování s hlavními měnami. Může zaujmout pozici až 33-krát větší než je jeho kapitál, tj. 1 000 x 33 EUR, což dává celkový objem obchodu 33 000 EUR.

Páka u CFD kontraktů a záloha (margin)

Marže (záloha) a pákový efekt jsou dvě strany téže mince. Marže umožňuje pákový efekt. Marže je minimální množství peněz, které musí obchodník poskytnout k otevření pozice. Jinými slovy: s CFD můžete otevřít obchod o určitém objemu pouze se zlomkem vkladu potřebného k otevření stejné pozice v původním podkladovém aktivu (např. akcii).

Obchodník například chce koupit deset akcií společnosti McDonald’s za cenu 200 USD za akcii. Pokud obchodník nakoupí akcie prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, požadovaný vklad bude 200 USD x 10 akcií = 2 000 USD (bez zahrnutí poplatků zprostředkovateli). Pokud obchodník nakoupí 10 CFD na akcie společnosti McDonald’s, bude požadovaný vklad činit pouze 20% objemu obchodu, což je 400 USD. Požadavek na marži pouze 20% u  CFD na akcie společnosti McDonald’s má za následek pákový efekt 5.

Marži a / nebo pákový efekt můžete vypočítat pomocí jednoduchého vzorce: Páka = 100% / Margin%, tedy Margin% = 100% / Páka.

Například: pákový efekt poskytnutý pro obchodování s akciemi společnosti McDonald’s je 5. Marže je tedy 20% ( 100% / 5 = 20%). Pokud obchodník musí poskytnout marži 5% k otevření pozice v německém akciovém indexu DAX, výsledná páka je 20 (100% / 5% = 20).

Obchod s CFD

Obchodník nakoupí 1 lot (CFD kontraktů) DAX na hodnotě 13 000 bodů. Vycházíme z toho, že pohyb DAXu o 1 bod má hodnotu 1 EUR. Spočítejme nyní margin (zálohu) a výnos na tomto obchodu: objem obchodu je 13 000 bodů x 1 EUR x 1 kontrakt CFD = 13.000 EUR. Jelikož je DAX jedním z předních evropských burzovních indexů, marže (záloha) potřebná k otevření obchodu je 5% a vede k maržovému požadavku (požadavku na zálohu) ve výši 200 EUR.

Ziskový obchod s CFD

Cena kontraktu vzroste na 13 100 bodů a obchodník pozici uzavře. Realizovaný zisk činí (1 x 1 EUR) x (13 100 – 13 000)  = 100 EUR. To je v porovnání s maržovým požadavkem (požadovanou zálohou) výnos 50%.

Ztrátový obchod s CFD

Cena kontraktu klesne na 12 900 bodů a obchodník pozici uzavře. Realizovaná  ztráta činí (1 x 1 EUR) x (12 900 – 13 000)  = -100 EUR. To je v porovnání s maržovým požadavkem (požadovanou zálohou) ztráta 50%.

Opatření pro omezení ztrát u CFD

Trhy se občas mohou zbláznit. Co se tedy stane obchodníkovi CFD, když je na špatné straně bláznivého trhu? Předpokládejme, že obchodník vloží na svůj účet 1 000 EUR. Přes víkend, když je většina trhů uzavřených, propukne peklo, kvůli řekněme špatným zprávám v Asii. Při opětovném otevření trhů v pondělí by výsledná ztráta na pozicích obchodníka činila 2 000 EUR – na jeho obchodním účtě je však pouze 1 000 EUR. V tomto případě je výsledná obchodníkova ztráta omezena jeho vkladem ve výši 1 000 EUR. Obchodník je tedy chráněn před povinností doplatit zbývající ztrátu.

Pákový efekt u CFD

Pákový efekt u kontraktu na rozdíl je řešením, které obchodníkovi poskytuje možnost zvýšit si při vstupu do obchodu svou kupní sílu. Díky pákovému efektu může obchodník umisťovat objednávky až několikanásobně větší, než je hodnota jeho prostředků. Jinými slovy, pákový efekt je způsob, jak obchodovat s mnohem většími objemy peněz, než jaké má obchodník k dispozici.

Proč obchodovat s CFD

Výhody obchodování s CFD

 • Obchodník má přístup ke všem finančním trhům z jednoho účtu;
 • ceny (kotace) CFD jsou u většiny instrumentů dostupné po celý den (24h);
 • Obchodník má možnost investovat do indexových CFD a pozici držet jak dlouho chce (není časový limit);
 • Obchodník může prodat CFD “na krátko”, aby vydělal na klesajícím trhu;
 • Obchodník může díky pákovému ekefektu na CFD spekulovat s větším objemem peněz, než je jeho vklad;
 • Obchodník může využívat výhod limitních pokynů (stop-loss a take-profit) a uzavírat pozice na kýžených cenách;
 • Obchodník s CFD kontrakty získává výhodu možnosti spekulovat na krátko-, středně- a dlouhodobých trendech na mnoha finančních trzích.
 • Obchodník může vuyžít výhody velmi nízkých poplatků za obchodování s CFD kontrakty.
 • Aobchodník si může skrze CFD kontrakty zajišťovat (hedge) své fyzicky držené pozice (například na zlatě s pomocí CFD na zlato).

Rizika obchodování s CFD

 • CFD zvyšují možné ztráty obchodníka z důvodu využívání pákového efektu.
 • Obchodníka často může paralyzovat nedostatek školení a zkušeností s obchodováním.

Vyzkoušejte si obchodování s CFD zdarma a využijte cvičný Demo účet, poskytovaný Bernstein Bank.

Reálný účet

Chcete začít obchodovat hned teď?

Otevřít Reálný účet

Demo účet

Pokud jste novým v obchodování, pak

Otevřete Demo účet