Analiza fundamentalna i techniczna

Większość traderów i inwestorów korzysta z analizy technicznej lub analizy fundamentalnej przy podejmowaniu decyzji o zawarciu transakcji. Od dziesiątek lat toczy się debata na temat tego, która z tych analiz jest „poprawna”, która z nich daje najlepsze sygnały itp. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi i najprawdopodobniej nigdy nie będzie. Spójrzmy na przykłady i dowiedzmy się o zaletach i wadach obu metod.

Analiza fundamentalna

Zwolennicy analizy fundamentalnej starają się przewidywać przyszłe zmiany cen w oparciu o czynniki makroekonomiczne, polityczne, monetarne i kredytowe. Możliwe jest badanie tylko kilku lub kilkudziesięciu wskaźników jednocześnie: Poziom PKB, bezrobocie, wzrost/spadek działalności gospodarczej, zmiana popytu konsumpcyjnego, raportowanie przedsiębiorstw. Jeśli się zagłębisz, wskaźniki te można porównać z tymi w innych krajach.

Przykłady:

 • Każde ogłoszenie przez banki centralne o złagodzeniu polityki pieniężnej prowadzi do upadku tej waluty w stosunku do większości innych walut świata.
 • Wzrost rezerw ropy naftowej w magazynach lub wzrost produkcji prowadzi do spadku cen ropy naftowej.
 • Jeśli rząd jednego z krajów składa dymisję, rynek akcji tego kraju spada.
 • Jeżeli dana spółka wyemituje nieoczekiwanie dobry raport kwartalny, jej akcje wzrosną.

Należy podkreślić, że tak właśnie działa rynek w teorii, w praktyce jest on znacznie bardziej skomplikowany. Zwłaszcza wtedy, gdy różne podstawowe czynniki są ze sobą sprzeczne.Analitycy fundamentalni starają się przewidzieć z wyprzedzeniem wydarzenia opisane w powyższych przykładach i zawrzeć umowę, zanim one nastąpią. Możesz być na bieżąco, jeśli chodzi o wskaźniki ekonomiczne i nowe wydania z kalendarzem ekonomicznym na stronie internetowej Bernstein Bank.

Zalety analizy fundamentalnej:

 1. Podstawowe czynniki zazwyczaj utrzymują się przez długi czas. Spadająca lub odwrotnie, szybko rozwijająca się gospodarka nie może szybko odwrócić się w przeciwnym kierunku. Tak więc, jeśli weszliście w trend oparty na analizie fundamentalnej, to ten trend może trwać miesiące i lata.
 2. Możliwość znalezienia niedowartościowanych aktywów dotyczy przede wszystkim udziałów poszczególnych spółek. Tylko 3 największe giełdy amerykańskie obracają około 7000 akcji. Oczywiście, w każdym momencie, niektóre z nich będą znacznie niedoszacowane z fundamentalnego punktu widzenia.
 3. Wydaje się, że zrozumiałe jest, co powoduje ten czy inny ruch. Z psychologicznego punktu widzenia, jest to ogromne wsparcie, które pozwala przedsiębiorcy dostrzec to, co oczywiste.

Minusy analizy fundamentalnej:

 1. Głównym problemem analizy fundamentalnej jest to, że nie daje ona odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie wejść i wyjść z rynku. Podstawowe czynniki mogą po prostu krzyczeć, że trzeba kupić parę walutową lub akcje, a one pozostaną w miejscu przez wiele miesięcy.
 2. Niezwykle trudno jest nowoprzybyłym osobom nieposiadającym specjalistycznego wykształcenia skorzystać z tego typu analizy na początku. Wymaga to wiedzy z zakresu ekonomii, polityki, umiejętności poprawnego studiowania raportów firmowych itp.
 3. Nawet jeśli prawidłowo zawarłeś długoterminową umowę, musisz mieć oko na rynek ze względu na możliwość pojawienia się nowych podstawowych czynników, które nie były wcześniej brane pod uwagę.

Analiza techniczna

Analiza techniczna bada wcześniejsze zmiany cen na wykresach. Te same modele i liczby są powtarzane w różnych odstępach czasu. Analitycy techniczni uważają, że większość silnych ruchów opiera się tylko na dwóch czynnikach: strachu i chciwości. A historia ludzkiej głupoty, która daje profesjonalistom możliwość zarabiania pieniędzy, jest stale powtarzana.

W ciągu ostatnich 50 lat zgromadzono setki różnych wzorców, napisano setki wskaźników, znaleziono dziesiątki danych liczbowych dotyczących cen, z których każdy może być badany niezależnie, a następnie stosowany w handlu.

Prawdopodobnie najbardziej znanym przykładem jest „strategia żółwi”, kiedy grupa początkujących traderów działała według ściśle określonego algorytmu. Opiera się ona na wejściu do transakcji z podziałem na maksimum/minimum za ostatnie 20 dni.

Każdego dnia inwestorzy zaznaczali na wykresie poziom odpowiadający maksimum lub minimum 20-dniowemu dla kilku kontraktów terminowych, składanych na tym poziomie zleceń wejścia do transakcji …. i byli faktycznie wolni do końca dnia, jeśli zlecenia nie są uruchamiane. Inwestorzy nie byli zainteresowani stanem gospodarki, wzrostem/spadkiem sprzedaży detalicznej itp. Spędzali oni po prostu 15 minut dziennie obliczając wykres i to wszystko.

Zalety analizy technicznej:

 1. Inwestorzy i traderzy muszą tylko patrzeć na wykres, aby zrozumieć, co dzieje się z parą walutową, CFD lub akcjami.
 2. Wiele metod analizy technicznej można nauczyć się w ciągu 30 minut, nawet dla początkujących na rynku.
 3. W większości przypadków analiza techniczna zajmuje znacznie mniej czasu niż analiza fundamentalna.
 4. Ogromny wybór możliwych instrumentów i wskaźników
 5. Proste i zrozumiałe wyczucie czasu. Nie próbuj zrozumieć, kiedy dobry raport o zyskach lub stratach wpłynie na cenę akcji, ale zawieraj transakcję tylko wtedy, gdy cena przesunęła się we właściwym kierunku. Na przykład, osiągnęła nowe maksimum w ciągu 20 dni.

Minusy analizy technicznej:

 1. Analiza techniczna jest bardzo subiektywna. Jedna osoba na wykresie widzi potencjał spadku cen, a druga potencjał wzrostu. Jeden wskaźnik może dać sygnał do kupna, a drugi może dać sygnał do sprzedaży.
 2. Analiza techniczna nie daje wskazówki, dlaczego cena idzie w tym czy innym kierunku, wystarczy, że zobaczysz zmianę w wykresie.
 3. Wraz z pojawieniem się potężnych komputerów, większość metod i kształtów, które sprawdziły się kilkadziesiąt lat temu, już nie działa.
 4. Bardzo często analiza techniczna daje zbyt późne sygnały. Na przykład, o zawieraniu transakcji według trendu. W momencie wejścia, większość ruchu, który opiera się na podstawowych czynnikach, może być już wykonana.

Jeśli chcesz skorzystać z analizy technicznej, sprawdź zintegrowany system zamówień i wykresów –  Bernstein Bank zapewnia Ci bezpłatne usługi.

Więc co jest lepsze? Analiza podstawowa czy techniczna? Odpowiedź brzmi: lepiej jest stosować obie metody razem. A wejście w transakcję tylko wtedy, gdy jedna metoda jest potwierdzona przez inną.

Na przykład z fundamentalnego punktu widzenia wydaje się, że rynek niedźwiedzi dobiega końca. Ale nie wiadomo dokładnie, kiedy to się skończy. Może jutro, a może za miesiąc.  Przed zawarciem transakcji warto poczekać na potwierdzenie z analizy technicznej.

Analitycy techniczni uważają, że rynek staje się byczy w momencie, gdy cena wzrosła o 20% ostatnich obniżek. Należy więc poczekać na to potwierdzenie, a dopiero potem zawrzeć transakcję, w miejscu, w którym analiza techniczna potwierdza fundamentalny pogląd na rynek.

Konto Live

Czy chcesz rozpocząć trading teraz?

Otwórz konto Live

Konto Demo

Jeśli jesteś nowicjuszem w tradingu to

Otwórz konto Demo