Repocalypse Reloaded – od poniedziałku grozi katastrofa

Crash

12.12.2019 – Daily Report. W przyszłym tygodniu będzie ekscytująco: może nastąpić powtórka z września, a także grudniowy rynek niedźwiedzi na giełdzie z ubiegłego roku. Tylko o wiele gorzej niż przedtem. Bo jeśli legenda rynku finansowego jest słuszna, wiele banków wykorzysta gotówkę na zakup obligacji. Co znowu wysuszy rynek międzybankowy i w końcu zmusi to graczy do wyprzedaży. Tylko Fed mógł powstrzymać katastrofę dzięki czwartemu ułatwieniu ilościowemu.

Odliczanie do QE4?

Zoltan Pozsar nie jest byle kim. Węgier jest uważany za jednego z najważniejszych architektów na nowoczesnym rynku skupu i pracował dla Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku i Skarbu USA. Właśnie opublikował bardzo skomplikowany list dla swojego obecnego pracodawcy, Credit Suisse. Zatytułował swój biuletyn Global Money Notes # 26 „Countdown to QE4?”. Mówiąc prościej, ostrzegał przed najgorszym scenariuszem na rynku finansowym – i krachu, który wywodzi się z rynku repo, który jest rynkiem międzybankowym dla kredytu jednodniowego. Może to przez rynek wymiany Forex i Treasurys mieć oddziaływanie na Wall Street. I ostatecznie tylko Fed będzie w stanie zatrzymać katastrofę.

Już w ten poniedziałek będzie ekscytująco

Sygnał startu apokalipsy może być wystrzelony już w poniedziałek. Wtedy to należy ponownie podać kwartalny termin płatności podatku za przelew do urzędu skarbowego – a banki potrzebują gotówki, której nie będą już mogły pożyczyć. Pamiętamy, że rynek repo ostatnio zamarł po 16 września. Stopa procentowa eksplodowała w ciągu kilku minut od około 2 do 10 procent. Zwłaszcza JP Morgan trzy miesiące temu przestał udzielać kredytów. Problem: JPMorgan jest jednym z największych kredytodawców na rynku krótkoterminowych pożyczek jednodniowych. Financial Times odnotował również poważną strategiczną reorientację banku.

G-SIB i katastrofa noworoczna

Według doniesień prasowych JP Morgan przekierował 350 miliardów dolarów do obligacji, powodując drenaż gotówki. Taki krok jest wymuszony przez organy regulacyjne, ponieważ obliczają tak zwaną dopłatę G-SIB w ostatnim dniu kwartału. Więc tym razem w Sylwestra. G-SIB to banki o globalnym znaczeniu systemowym. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego wymaga, aby G-SIB miały wyższy odsetek (> dopłaty) bezpiecznych rezerw, jeżeli są silnie zaangażowane w ryzykowne aktywa. Ponieważ obligacje skarbowe są uważane za bezpieczne inwestycje, JP Morgan właśnie kupił obligacje na dużą skalę. Goldman Sachs jest również uważany za ważny adres, który musi zmniejszyć dopłatę do GSIB.

GSIB
A to może wywołać druzgocącą dynamikę pod koniec roku: aby obniżyć wyniki G-SIB, niewielu graczy z rezerwami mogło ponownie wypłacić gotówkę i kupić bezpieczne aktywa. Według Pozsara, w takim scenariuszu rynek nie jest jeszcze wyceniany.

Tym razem jest znacznie gorzej

Niestety, tym razem wszystko może być znacznie gorsze niż w ubiegłym roku, ponieważ według eksperta Credit Suisse na koniec 2018 r. Istnieją trzy główne różnice:
1) Duże banki amerykańskie rok temu nadal miały rezerwy gotówkowe, teraz już ich nie mają.
W ubiegłym roku zasoby gotówkowe banków były o 100 miliardów dolarów wyższe, dodał blog finansowy ZeroHedge. Podsumowując, siła ognia banków dramatycznie spadła.

falling-cash-levels
2) Pod koniec 2018 r., według Pozsara, 20-procentowy spadek w Euquities obniżył wynik G-SIB – ale nie tym razem. Przypominamy, że ostatnio rynek akcji notuje nowe, wszechczasowe hossy. Wyższe ceny akcji oznaczają również wyższy wynik GSIB.
3) W ubiegłym roku banki nadal inwestowały swoje rezerwy w złożone transakcje, takie jak swapy walutowe, przy czym w ubiegłym roku stopa repo na dzień 31 grudnia wzrosła do 6,5 procent. Jeśli nie ma już żadnych rezerw, nie będzie nowej płynności dzięki swapom walutowym. A stopa repo może ponownie uciec od instrumentu bazowego o około 2 procent do niespotykanych wysokości.

Nadchodzi katastrofa

A to zagraża niebezpieczeństwu na rynku repo. Według ZeroHedge jedną ze strategii dużych funduszy hedgingowych jest kupowanie amerykańskich obligacji skarbowych i sprzedaż kontraktów pochodnych, takich jak kontrakty futures na stopy procentowe, w celu spieniężenia arbitrażu. Problem: duże fundusze hedgingowe, takie jak Millenium, Citadel i Point 72, uzyskują marżę na rynku repo. Ale gdy płynność maleje, gracze ci pilnie musieliby sprzedać swoje udziały. Bank Rozrachunków Międzynarodowych właśnie ostrzegł, że rynek repo w USA zależy głównie od czterech głównych banków. A kiedy we wrześniu zamrozili pieniądze, Fed nagle stanął w obliczu kilku LTCM. Przypominamy: fundusz hedgingowy Long Term Capital Management zagroził w 1998 r. Międzynarodowemu systemowi finansowemu.

Gitadel

Podwójne uderzenie w rynek

Wniosek: rynek może wkrótce zostać narażony na podwójne uderzenie. W najgorszym scenariuszu Pozsara gracze rynkowi kupują zbyt wiele zabezpieczeń, takich jak obligacje skarbowe, i nie udostępniają rezerw gotówkowych na rynku międzybankowym. Z drugiej strony adresy, które pilnie potrzebują gotówki, muszą pozbyć się swoich zapasów. Według Treasurys, akcje są największymi kandydatami do sprzedaży, albo niektóre fundusze lub banki się „wywrócą”.

Czy wielki bank chce załamania?

Według Pozsara, jeśli Fed straci kontrolę nad nocnymi stopami repo, które znów kończą się w drenieżu gotówki i zacznie się krach, można zrobić tylko dwie rzeczy: po pierwsze, zachęcić zagraniczne banki do zaangażowania się w swapy walutowe w celu pompowania świeżych pieniądzy na rynek. Po drugie, kupić teraz obligacje rządowe USA. Tylko ta druga opcja będzie działać zgodnie z opinią Pozsara i ostatecznie będzie niczym więcej niż QE4. Pozsar informuje, że co najmniej jeden duży bank amerykański zmusza załamanie rynku kasowego na rynku swapów walutowych, aby zmusić Fed do QE4. Zatem, zdaniem Pozsara, zakup amerykańskich obligacji skarbowych jest niczym innym jak legalną strategią wyprzedzającą.

Fed jest zaniepokojony

A jeśli to wszystko wydaje ci się nie z tego świata, oto dwie małe wskazówki: Wall Street traktuje tę sprawę bardzo poważnie. Wczoraj, w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, przewodniczący Fed Jerome Powell odpowiedział spokojnie, ale zaskakująco: „Fed jest również otwarty na zakupy kuponów. To byłaby nowość. I jeszcze jedno spojrzenie na historię: 5 września 2008 r. rynek repo w USA całkowicie się zatrzymał. Dziesięć dni później Lehman Brothers był historią, a świat pogrążył się w gigantycznym kryzysie finansowym. We wrześniu tego roku Fed uspokoił sytuację poprzez aukcje repo – powstaje pytanie, czy będzie tak dalej, jeśli naprawdę wszystko będzie gorsze niż wcześniej.

Nasz wniosek: ktokolwiek podąża za ostrzeżeniami „papieża Pozsara”, wezwie do zainwestowania przynajmniej części swoich rezerw w krótkie pozycje na amerykańskich indeksach, a także w DAX lub obligacje pastwowe. A pieniądze zostaną przesunięte na długie pozycje, jak tylko Rezerwa Federalna rzeczywiście rozpocznie QE4. Każdy, kto wierzy, że Fed z wyprzedzeniem zapobiegnie kryzysowi płynności, na przykład poprzez intensyfikację aukcji repo, lub że Poszar się myli, zdystansuje się i odpręży.

Bernstein Bank życzy Państwu udanych transakcji!

Ważne uwagi dotyczące tej publikacji:

Treść niniejszej publikacji służy wyłącznie celom informacyjnym o charakterze ogólnym. W tym kontekście nie jest to ani indywidualna rekomendacja inwestycyjna lub doradztwo, ani oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych produktów finansowych. Przedmiotowa treść i wszystkie informacje w niej zawarte w żaden sposób nie zastępują indywidualnej porady dla inwestorów lub inwestorów. Nie jest możliwa żadna wiarygodna prognoza ani wskazanie na przyszłość w odniesieniu do jakiejkolwiek prezentacji lub informacji na temat obecnych lub przeszłych wyników odpowiednich aktywów bazowych. Wszystkie informacje i dane przedstawione w niniejszej publikacji opierają się na wiarygodnych źródłach. Bernstein Bank nie gwarantuje jednak, że informacje i dane zawarte w niniejszej publikacji są aktualne, poprawne i kompletne. Papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych podlegają wahaniom cen. Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest również instrumentem finansowym z efektem dźwigni finansowej. W tym kontekście, handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem aż do możliwości całkowitej straty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dlatego upewnij się, że w pełni zrozumiałeś wszystkie powiązane ryzyka. Jeśli to konieczne, poproś o niezależną poradę.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.